FinansWatch

Reverserte avsetninger ga god lønnsomhet for Lillestrømbanken

Lillestrømbanken fikk et godt andre kvartal etter at de reverserte deler av avsetningen for forventede tap under pandemien.

Administrerende banksjef Siri Berggreen i Lillestrømbanken forteller om vekst i lokalmarkedet. | Foto: Benjamin A. Ward

Lillestrømbanken oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 11,3 prosent i andre kvartal 2021, opp 3,2 prosentpoeng fra 8,1 prosent i samme periode i 2020.

Resultat etter skatt i andre kvartal ble 26.3 millioner kroner, opp fra 16,2 millioner i samme periode i fjor.

«Covid-19 bufferen er delvis reversert og inntektsført med 8,5 millioner kroner i andre kvartal, og utgjør dermed en stor del av resultatforbedringen», skriver banken i kvartalsrapporten.

Konsernets netto renteinntekter i kvartalet ble 41,7 millioner kroner, mot 31,6 millioner i andre kvartal 2020.

Utlånsveksten de siste 12 månedene er 12,1 prosent.

«Vekst i lokalmarkedet bidrar til gode markedsutsikter, og banken fortsetter med en sterk utlånsvekst. Innskuddene øker mer enn utlånsveksten, og innskuddsdekningen styrkes. Resultatet for 1. halvår er svært godt, mens resultatet i 1. halvår i fjor var preget av negative effekter av covid-19 pandemien», sier administrerende banksjef Siri Berggreen i Lillestrømbanken, i en pressemelding.

Driftskostnadene til banken er økt med 4,5 millioner kroner sammenlignet med første halvdel av 2020. Økningene kommer av mer arbeid.

«Økte kostnader fra IKT, rekruttering og lønn, som følge av høyere sysselsetting må banken ta høyde for i en vekstfase, og vi rigger oss for videre vekst i regionen vår», sier Berggreen, i meldingen.

Bulder Bank: – Hver gang alle snakker om bank tjener vi på det

Marius Gonsholt Hov blir ny sjeføkonom i Handelsbanken

Skue Sparebank: – Kampen om veksten kan gi et større press på bransjen 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch