Bank Norwegian ser den negative trenden snu i andre kvartal

Forbrukslånsbanken har fortsatt nedgang i renteinntekter og lavere låneetterspørsel, men på et lang lavere nivå enn i foregående kvartaler.
Fungerende konsernsjef Klara Lise Aasen i Bank Norwegian. | Foto: Bank Norwegian
Fungerende konsernsjef Klara Lise Aasen i Bank Norwegian. | Foto: Bank Norwegian

Bank Norwegian oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 13,3 prosent i andre kvartal 2021, ned 10,7 prosentpoeng fra 24,0 prosent i samme periode i 2020.

Resultat etter skatt i andre kvartal ble 367,8 millioner kroner, opp/ned fra 587,1 millioner i samme periode i fjor.

Konsernets netto renteinntekter i kvartalet ble 1183 millioner kroner, mot 1386 millioner i andre kvartal 2020.

Utlånsveksten i kvartalet ble negativ med -222,1 millioner kroner i kvartalet. Nedgangen i forrige kvartal var på 2,2 milliarder kroner, som tilsammen gir en nedgang i halvåret på -11,1 prosent sammenlignet med første halvår i fjor.

«I andre kvartal fortsetter vi å se negative effekter av Covid-19-pandemien på vår lønnsomhet gjennom lavere lånevekst og kredittkortbruk, som resulterer i lavere rente- og provisjonsinntekter. Men vi ser en positiv utvikling eller et og et halv år med restriksjoner. Banken så et positivt skifte i kvartalet. Vi så økt bruk av kredittkortene våre i alle fire markeder og vi venter at dette vil fortsette å øke i andre halvår. Låneetterspørselen er fortsatt lav, men har tatt seg opp de siste månedene», skriver banken i sin kvartalsrapport.

Innskudd fra kunder ble redusert med 366,9 millioner kroner i kvartalet, og 3,1 milliarder kroner i første kvartal.

Bank Norwegian har regnskapsført 370,7 millioner kroner i tapsavsetninger i kvartalet, og har solgt to låneporteføljer i kvartalet som ga en nettoeffekt på 29,5 millioner kroner i regnskapet. Dette gjorde også at banken kunne redusere tapsavsetningene i kvartalet.

Banken utbetalte fem kroner i utbytte per aksje i mai og planlegger fortsatt å utbetale ytterligere én krone i utbytte i fjerde kvartal.

Lavere utlånsvekst enn forventet for Melhus Sparebank

Oppgang i renteinntektene for Totens Sparebank

Nidaros Sparebank levere gode resultater i andrekvartal  

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også