FinansWatch

Sparebank 1 Helgeland styrket seg i personmarkedet i andre kvartal

Sparebank 1 Helgeland viser til fall i avkastning og driftsresultat sammenlignet med samme periode i fjor. Men bak disse tallene ligger et godt driftskvartal.

Hanne Nordgaard, konsernsjef i Sparebank 1 Helgeland, rapporterer tall som på papiret ser verre ut enn de er for andre kvartal. | Foto: Sparebank 1 Helgeland

Sparebank 1 Helgeland oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 7,6 prosent i andre kvartal 2021, ned 4,3 prosentpoeng fra 11,9 prosent i samme periode i 2020.

Resultat etter skatt i andre kvartal ble 62 millioner kroner, ned fra 139 millioner i samme periode i fjor. Nedgangen må ses i lys av at andre kvartal i fjor ga et ekstraordinært høyt resultat fra finansielle investeringer. Resultatet i andre kvartal er noe lavere enn foregående kvartal, som endte på 65 millioner kroner før skatt.

Sparebank 1 Helgeland ble en del av Sparebank 1-alliansen ved inngangen til kvartalet.

–Vi ser fram til å bli en samlet organisasjon og ønske velkommen alle helgelendinger i SpareBank 1 Nord-Norge som nå blir kunde hos oss i Lokalbanken med kjente produkter, tjenester og tekniske løsninger; vi lover god informasjon om flyttingen i god tid før oktober, og ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på allerede nå, sier konsernsjef Hanne Nordgaard i en pressemelding.

Konsernets netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i kvartalet ble 144 millioner kroner, mot 140 millioner i andre kvartal 2020.

Utlånsveksten de siste 12 månedene er -0,8 prosent. Dette er en forbedring fra fjoråret hvor utlånsveksten var -3,1 prosent. Banken har hatt en økning i utlånene i personmarkedet på 347 millioner kroner og en nedgang i bedriftsmarkedet på -145 millioner.

Utlånstapene hittil i år ligger på 0,08 prosent av brutto utlån.

Driftskostnadene endte på 82 millioner kroner, mot 96 i samme periode i fjor.

«Regnskapet for 1. halvår inneholder også en del endringskostnader som er påløpt i arbeidet med å endre Helgeland Sparebank til SpareBank 1 Helgeland. Banken er godt innenfor de planlagte rammene som ble vedtatt av bankens styre i mars 2019, og de investeringene som nå gjøres, vil trygge eksistensen av Helgeland sin egen lokalbank inn i fremtiden med tilstedeværelse, hovedkontor og eierskap lokalt», skriver banken i en pressemelding.

Kjerpeseth: Det er ingen ekstraordinære elementer i resultatet – bare godt arbeid

SR-Bank: – Vi tror vi vil ligge helt i Norges-toppen på avkastning dette kvartalet

Tallene i kvartalsrapporten til Sandnes Sparebank ser verre ut enn de er 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch