FinansWatch

Pareto Bank: – Normalisering og gjenåpning fører til bedre vekstutsikter

Banken kan vise til rekordhøye netto renteinntekter for andre kvartal.

Tiril Haug Villum er administrerende direktør i Pareto Bank. | Foto: Jörgen Skjelsbæk

I andre kvartal ble netto renteinntekter på 213,3 millioner kroner. For samme periode i fjor var netto renteinntekter på 183,8 millioner kroner.

– Utlånsvekst og utlånsrelaterte gebyrinntekter, samt lavere kostnader på innskudd og markedsfinansiering, bidro til rekordhøye netto renteinntekter, skriver banken i kvartalsrapporten.

Eiendom og selskapsfinansiering

Utlån til kunder økte med 221 millioner kroner i andre kvartal og 649 millioner kroner i første halvår til 15.310 millioner kroner, mot 14.235 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

Ifølge banken har veksten primært kommet innen prosjektfinansiering av eiendom og selskapsfinansiering.

– I tråd med ambisjonen

Innskudd fra kunder økte med 189 millioner kroner i andre kvartal til 9.960 millioner kroner, mot 9.234 millioner kroner for samme periode i fjor.

– Bankens lønnsomhetsambisjon står fast på 14 prosent. I første halvår var egenkapitalavkastningen etter skatt 14,2 prosent og i tråd med ambisjonen, skriver banken i kvartalsrapporten.

– Bedre vekstutsikter

Pareto Bank fikk i andre kvartal i år et resultat etter skatt på kr 131,3 millioner kroner, mot 127,9 millioner kroner for samme periode i fjor. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning etter skatt på 14,7 prosent, mot 15,7 prosent for samme periode i fjor.

For første halvår endte resultat etter skatt på kr 250,7 millioner kroner, mot 198,9 millioner kroner for samme periode i fjor.

Egenkapitalavkastningen etter skatt for første halvår var 14,2 prosent, mot  12,3 prosent for samme periode i fjor.

– Utlånsporteføljen hadde høy kredittkvalitet ved halvårsskiftet. Normalisering og
gjenåpning fører til bedre vekstutsikter, skriver banken i rapporten.

– God aktivitet

Nedskrivinger og tap på utlån ble derfor reversert med 3,4 millioner kroner i andre kvartal.

Driftskostnader var på 41 millioner kroner, mot 38,1 millioner kroner for samme periode i fjor. Det gav en kostnadsprosent på 19,4 prosent, mot 18,4 prosent for samme periode i fjor.

Aktiviteten i første halvår var god, og dette ventes å fortsette i takt med gjenåpningen.

Pareto Bank

Banken trekker frem at det er en robust soliditet ved utgangen av andre kvartal.

– Aktiviteten i første halvår var god, og dette ventes å fortsette i takt med gjenåpningen. I andre halvår forventes det en moderat volumøkning hensyntatt innfrielser knyttet til ferdigstillelse av eiendomsprosjekter, skriver banken i kvartalsrapporten.

Bankens forvaltningskapital utgjorde ved utgangen av andre kvartal kr 19,9 milliarder kroner, mot 19,6 milliarder på samme tid i fjor.

Pareto Bank setter rekord på inntekssiden 

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch