FinansWatch

Tolga-Os Sparebank bommet på målet om stabil avkastning

Banken har som mål å oppnå økonomiske resultater som gir egenkapitalbeviseierne tilfredsstillende og stabil avkastning. I 2020 ble derimot avkastningen redusert med rundt 4 prosent.

Foto: Facebook/Tolga Os Sparebank

Tolga-Os Sparebank opplevde en resultatnedgang i 2020. Sammenlignet med 2019 ble resultatet etter skatt redusert fra 49 til 37 millioner kroner, fremgår det av årsrapporten.

Det fører til en nedgang i egenkapitalavkastningen fra 11,4 i 2019 til 7,3 prosent i 2020.

Netto renteinntekter er i samme periode ned fra 85,3 til 81,5 millioner kroner, mens driftskostnadene har vokst fra 45,6 til 53,5 millioner kroner. Tap på utlån utgjør også en stor effekt, og er opp fra 2,3 til 8,4 millioner kroner.

Mens banken hadde en negativ innskuddsvekst i 2019 har pilen snudd i 2020, og utgjorde 12,7 prosent.  Utlånsveksten er også positiv, og har økt fra 4,8 til 6,1 prosent, som gjør at totale utlån ved utgangen av året er oppe i 3.625 millioner kroner.

«Tolga-Os Sparebank har som mål å oppnå økonomiske resultater som gir egenkapitalbeviseierne tilfredsstillende og stabil avkastning, i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalbevisene», skriver styret i årsrapporten.

I 2020 disponerer banken utbytte slik at egenkapitalbeviseierne får utbetalt totalt 3,4 millioner kroner, fondsobligasjonseierne tildeles 1,3 millioner kroner og 32,4 millioner går til sparebankens fond.

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch