FinansWatch

Finanstilsynet tar inn nytt prosjekt i sandkassen – kan få stor nytte for næringen

Abendum blir det selskapet som blir tatt opp i den regulatoriske sandkassen for fintech. Selskapet ønsker å utvikle en løsning for å lagre og gjøre tilgjengelig revisjonsbevis basert på blokkjedeteknologi.

Foto: Jörgen Skjelsbæk

Finanstilsynet har ifølge en melding besluttet at et prosjekt fra Abendum AS tas opp til deltakelse i pulje 2 i den regulatoriske sandkassen for fintech. Årsaken er at Abendum ønsker å utvikle en løsning for å lagre og gjøre tilgjengelig revisjonsbevis basert på blokkjedeteknologi.

– Prosjektet er teknologisk innovativt og teknologien kan få stor nytte for næringen. I dag benytter revisor mye av sin tid til å innhente tilstrekkelige og gode nok revisjonsbevis. Tiltak som effektiviserer denne prosessen vil kunne gi en mer effektiv revisjon, bedre revisjonskvalitet og lavere revisjonshonorar, sier koordinator for den regulatoriske sandkassen Vidar Stjern Nordtømme.

Finanstilsynet mottok fem søknader om deltagelse andre pulje i den regulatoriske sandkassen for fintech-virksomheter. I vurderingen av søknadene har Finanstilsynet lagt vekt på de fastsatte kriteriene for deltakelse, nytteverdien for Finanstilsynets egen kompetanse og øvrige virksomhet, samt Finanstilsynets kapasitet til samtidig oppfølging i den regulatoriske sandkassen.

Abendum er det tredje prosjektet som er tatt opp i sandkassen. Fra tidligere har Quesnay og Sparebank1 SR-Bank deltatt.

Regulatorisk sandkasse har tvunget frem nødvendige avklaringer for hvitvaskingsloven

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch