FinansWatch

Sparebank 1 Hallingdal Valdres med forventet resultatnedgang

Sparebank 1 Hallingdal Valdres får et samlet resultat etter skatt på 116,8 millioner kroner i 2020. Det er 92,8 millioner kroner svakere enn ved utgangen av 2019.

Foto: Magnus Eidem

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 7,4 prosent i fjor. Banken skriver i sin delårsrapport at resultatene er på et forventet nivå.

Netto renteinntekter ble 187 millioner kroner, en reduksjon på 5,2 prosent fra 2019 og rentenettoen ble 1,6 prosent.

Resultat fra finansielle eiendeler viser store endringer fra året før, og skyldes ekstraordinært utbytte og salgsgevinster i 2019.

I månedskifte februar/mars byttet banken fondsforvalter til ODIN Forvaltning. Banken mener det har vært et vellykket grep, og viser til at for i de tre siste kvartalene viser regnskapstallene merverdi for fondsporteføljen.

Banken har 164,5 millioner kroner i driftskostnader, som er en økning på 12 millioner kroner fra 2019. Lønnskostnader står for 7,1 prosent av økningen og kommer på bakgrunn av at staben har økt med 4,5 årsverk i 2020.

Styret i banken foreslår et utbytte til eierne på 3,43 kroner per egenkapitalbevis. I 2019 fikk de 6,45 kroner.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres er Årets Miljøfyrtårn 2020

SpareBank 1 Hallingdal Valdres satser grønt 

Sparebank 1 Hallingdal Valdres fikk nedgang i første halvår 

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch