DNBs resultat falt med 1,3 milliarder i fjerde kvartal – bedre enn forventningene

Norges største finanskonsern måtte se en svekket bunnlinje både i fjerde kvartal og for året 2020. Men selv mener banken å ha kommet styrket ut av «annerledesåret» og har besluttet et utbytte for 2019.
Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB la frem resultatene for fjerde kvartal 2020 onsdag morgen. | Foto: Pressebilde.
Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB la frem resultatene for fjerde kvartal 2020 onsdag morgen. | Foto: Pressebilde.

DNB fikk en egenkapitalavkastning i fjerde kvartal 2020 på 8,9 prosent. Det er 1,5 prosentpoeng ned fra 10,4 prosent i samme periode året før.

Resultat før skatt endte på 5552 millioner kroner, ned fra 6913 millioner kroner i fjerde kvartal 2019. Det var på forhånd ventet et resultat før skatt på 5,35 milliarder kroner. For regnskapsåret 2020 ble resultat før skatt 23.847 millioner kroner, 7388 millioner kroner lavere enn 2019.

Netto renteinntekter i kvartalet ble 9479 millioner kroner, mot 10.347 millioner kroner året før. Estimatene ventet at inntektene skulle ligge rundt 9,4 milliarder kroner i kvartalet.

– 2020 var et krevende år for Norge og DNB, men den norske økonomien har klart seg relativt bra gjennom pandemien. I motsetning til mange andre europeiske banker, opplever DNB å komme styrket ut av pandemien med en sunn vekst, gode resultater og rekordhøy kundetilfredshet. DNB går inn i 2021 som en av de mest solide bankene i verden, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i en børsmelding.

Årsresultatet til DNB falt med 5,88 milliarder kroner fra 2019 til 2020 og endte på 19.840 millioner kroner. Årsaken til fallet oppgis å være høyere tapsavsetningen på grunn av pandemien og fall i oljeprisen.

Utbytte

Styret i DNB har besluttet å utbetale utbytte for 2019 på 8,40 kroner per aksje. For 2020 vil styret be generalforsamlingen om fullmakt til et utbytte på ni kroner per aksje. Ifølge banken holde de seg da innenfor Finanstilsynets anbefalinger for samlet utbytte for de to årene.

Netto renteinntekter i fjerde kvartal var 9479 millioner kroner, 868 millioner kroner eller 8,4 prosent lavere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Riktignok steg renteinntektene sammenlignet med foregående kvartal. De totale inntektene til konsernet økte med én prosent til 13.326 millioner kroner.

– Det har vært høyt trykk i kundeaktiviteter selv om det har vært et utfordrende år for mange. Nullrente og støtteordninger fra myndighetene har gitt personkundene økt kjøpekraft, samtidig som det private forbruket har blitt dreiet mot økte investeringer i hus og økte boliglån. Kjøpekraften har også skapt positive ringvirkninger for mange av våre små- og mellomstore bedriftskunder. Utlånsveksten til personkunder og små- og mellomstore bedrifter har vært spesielt god i 2020, med henholdsvis 2,8 og 8,3 prosent vekst, sier Braathen.

Som hele bransjen har opplevd de siste kvartalene ser også DNB tydelig at nordmenn har fått øynene opp for sparing. Veksten i innskudd i personmarkedet var 8,1 prosent for 2020 og 19,5 prosent i bedrifstmarkedet.

Tapsavsetninger

Tapsavsetningene for fjerde kvartal ble satt til 1250 millioner kroner, 1072 millioner kroner høyere enn i 2019. Samtidig er nivået langt lavere enn i andre kvartal da DNB hadde avsetninger på seks milliarder kroner.

Nesten alle avsetningene i kvartalet er knyttet til offshore-sektoren. Samtidig kunne DNB tilbakeføre avsetninger gjort mot andre bransjer hvor tapene ikke ble realisert, slik at det totale tapsavsetningsbildet ble lavere enn frytet tidligere i år.

DNB tilbakeførte også 139 millioner kroner i tidligere tapsavsetninger i personmarkedet.

DNB Livsforsikring

Pensjonsselskapet DNB Livsforsikring beholdt sin markedsandel på 20 prosent i fjerde kvartal. Posisjonen har vært tilnærmet uendret de siste par årene. Pensjonsvirksomhetens sterkeste område er ytelsespensjon, hvor de ved utgangen av 2020 hadde en markedsandel på 41,3 prosent.

DNB Livsforsikring fikk et isolert finansresultat på 2752 millioner kroner i fjerde kvartal, men det var ikke nok til å dekke forpliktelsen til porteføljen for poliser med garantert avkastning. Garantert avkastning kostet DNB 5772 millioner kroner i kvartalet og finansresultatet ble dermed et underskudd på minus 3020 millioner kroner.

Virksomheten fikk et driftsresultat på 2475 millioner kroner i kvartalet.

Marjamaa: – Rådgivningsmodellen vår har stått seg godt gjennom 2020 

DNB med kraftig økning i kunder som har fått utbetalt boliglån 

Kjerstin Braathen: – Jevnt over så er det bemerkelsesverdig gode signaler

 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også