FinansWatch

Aurskog Sparebank: Utbytte- og verdipapirinntektene øker med 8,3 prosent

Aurskog Sparebank kommer seg godt gjennom et krevende år. Spesielt øker utbytte- og verdiinntektene med 8,3 prosent fra fjoråret.

Aurskog Sparebank. | Foto: Aurskog Sparebank

Aurskog Sparebank leverer et resultat etter skatt på 109,3 millioner kroner i fjor, mot 117,5 millioner kroner i 2019.

Utlånsveksten til Aurskog Sparebank har vært stigende siden sommeren. De oppnår en utlånsvekst på 2,7 prosent og en innskuddsvekst på 8,4 prosent siste år.

Brutto kundeutlån, som inkluderer lån i Eika boligkreditt, var på 11.716 milliarder kroner ved utgangen av 2020, mot 11.410 milliarder ved utgangen av 2019.

– Banken har ikke opplevd noen økning i mislighold som følge av koronasituasjonen i 2020. Tvert imot er misligholdet på et historisk lavt nivå. Misligholdte og tapsutsatte lån utgjør 0,3 prosent av brutto utlånsportefølje, samme nivå som ved utgangen av 2019, skriver banken i sin kvartalsrapport for Q4 2020.

Aurskog har som de andre bankene hatt utfordringer med svært lav marekdsrente. Det har ført til at kjerneinntekter har falt, men mot slutten av året økte inntektene. Banken trekker spesielt frem at utbytte- og verdipapirinntektene øker med 8,3 prosent fra 2019.

De totale kostnadene i 2020 utgjør 0,87 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 0,88 prosent året før. Det på tross av at gjennomsnittlig antall årsverk i fjor var ett årsverk høyere enn i 2019.

Bankens tapskostnad øker med 7,2 millioner, som skyldes større tapsavsetninger for å ta høyde for effekter av koronasituasjonen.

– Aurskog Sparebank har god soliditet og likviditet. Det har gjort at vi har
kommet oss trygt gjennom et krevende år. Kursen på bankens egenkapitalbevis, som er notert på Oslo Børs, har holdt seg godt gjennom året, skriver banken i sin kvartalsrapport for Q4 2020.

Utbytte

Aurskog Sparebank var blant bankene som utbetalte utbytte for 2019. De har besluttet å gjøre dette for 2020 også. Finanstilsynet har anmodet om maksimalt 30 prosent av overskuddet i utbytte for 2019 og 2020 sett under ett. Dermed vil utbyttet fra Aurskog for 2020 bli redusert for å tilpasse seg dette.

Det er foreslått et utbytte på 6,00 kroner per egenkapitalbevis for 2020, som utbetales 15. mars. Dette tilsvarer 29 prosent av overskuddet.

Pareto Bank merket marginpresset i fjerde kvartal

BN Bank økte utlånene med 1,1 milliard

Pareto Securities om resultatene for fjerde kvartal: – Det ser veldig bra ut 

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch