FinansWatch

Landkreditt Bank kutter renten for nye bønder

Landkreditt Bank reduserer renten på generasjonsskiftelån og døper samtidig om lånet til «Ny bonde-lån».

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkredit. | Foto: Landkredit

Med rentekuttet ønsker banken å bidra til at flere kan ta steget og etablere seg som bonde. Renten på «Ny bonde-lån» settes ned med 0,30 prosentpoeng, til en ny beste rente på 1,99 prosent, opplyser banken i en melding.

– Det er kostbart å etablere seg som bonde. Vi er opptatt av å bidra til en god rekruttering til landbruket. Derfor satser vi nå enda tyngre inn mot nye bønder. Ved å sette ned renta på lånet til nye bønder under 45 år, ønsker vi å gjøre det lettere å starte opp som bonde, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt. 

Renteendringen er gjeldende fra 20. november på nye lån og fra 5. januar 2021 på eksisterende lån. 

Ikke alle som kjøper gård overtar etter forrige generasjon. Derfor velger Landkreditt Bank nå å foreta et navnebytte på produktet, fra Generasjonsskiftelån til «Ny bonde-lån».

«Ny bonde-lån» er et lån med pant i landbrukseiendom forbeholdt personer som er i ferd med å etablere seg som bonde Låntakeren må være 45 år eller yngre for å kunne benytte seg av tilbudet, opplyses det.

Mer fra FinansWatch

Huddlestock: Dei tunge investeringane i teknologi bør vere ferdige

Huddlestock aukar inntektsestimata, og i tredje kvartal skal selskapet etter planen levere overskot for første gong. – Vi prøver å gje eit så rett bilete som mogeleg av inntektsestimata, og alt er basert på signerte kontraktar. Vi meiner dette er godt nok til å dokumentere stabil vekst, men det er store moglegheiter til å vekse enda meir, seier

Sparebanker får fullmakt til å betale utbytte

Finansdepartementet har gjort en forskriftsendring som gir sparebanker og andre finansforetak som ikke er organisert i aksjeselskapsform, samme fleksibiliteten til å dele ut utbytte som andre finansforetak har.

Les også

Siste Nytt