FinansWatch

Strømmen Sparebank frykter lavere aktivitet

Strømmen Sparebank leverer et resultat før skatt i tredje kvartal på 32,5 millioner kroner. Dette utgjør 1,14 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Strømmen Sparebank øker forvaltningskapitalen med 358,8 millioner kroner sammenlignet med tilsvarendeperiode i fjor. | Foto: Strømmen Sparebank

Tilsvarende tall i fjor var 30,2 millioner kroner og 1,19 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Det opplyser Strømmen Sparebank i sin rapport for tredje kvartal.

Strømmen Sparebank sin netto rente- og kredittprovisjonsinntekter av gjennomsnittlig forvaltningskapital lyder på 1,60 prosent per 30.09.20 mot 1,75 prosent i tilsvarende periode i fjor.

I tredje kvartal er forvaltningskapitalen 3.898,5 millioner kroner mot 3.608,1 millioner kroner ved utgangen av fjoråret. Dette er en økning på 290,3 millioner kroner eller 8,05 prosent. Oppgangen siden tilsvarende periode i fjor er på 358,8 millioner kroner.

Sparebanken skriver at aktiviteten i boligmarkedet på Romerike og i Oslo har holdt seg på et tilnærmet normalt nivå med bra omsetning i tredje kvartal. Men de opplever usikkerhet og er redd en forverring av koronasituasjonen vil kunne gi lavere aktivitet og mer uforutsigbarhet boligmarkedet.

Med betydelige rentefall har Strømmen Sparebank valgt å sette ned kundenes utlåns- og innskuddsrente. De så seg også nødt til å sette ned utlånsrenten tidligere enn det som var mulig med innskuddsrenten. Dette, samt det generelle lave rentenivået, gjør at de forventer en lavere rentemargin fremover.

Strømmen Sparebank har ingen endring i kredittrisikoen 

Strømmen Sparebank med nedskrivninger på 27 millioner 

Finansforbundet mener det ikke er tiden for kontornedleggelser og nedbemanninger 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch