FinansWatch

Lillestrømbanken med sterk utlånsvekst

Høy aktivitet i boligmarkedet på Romerike gir Lillestrømbanken utlånsvekst i 2020.

Administrerende banksjef Siri Berggreen i LillestrømBanken. | Foto: Benjamin A. Ward

LillestrømBanken leverer et resultat før skatt på 76,7 millioner kroner i tredje kvartal, en nedgang fra 100,1 millioner året før. Resultat etter skatt per 30. september gir en egenkapitalavkastning på 8 prosent.

På tross av usikkerhet knyttet til covid-19 har Lillestrømbanken utlånsvekst i 2020. Dette knyttes til høy aktivitet i boligmarkedet på Romerike. Næringsandelen har økt til 20,4 prosent. De har heller ingen konstaterte utlånstap i 2020.

Banken har en 12 måneders vekst i utlån inkludert lån i Eika Boligkreditt på 14 prosent, tilsvarende 1.321 millioner kroner. Brutto utlån inkludert lån i Eika Boligkreditt utgjør 10,8 milliarder kroner.

Banken har en forvaltningskapital inkludert lån i Eika Boligkreditt på 12,3 milliarder kroner, en økning siste 12 måneder på 1.549 millioner kroner tilsvarende 14,4 prosent.

Ved utgangen av tredje kvartal er konsolidert ren kjernekapitaldekning 16,4 prosent, ned fra 18,7 prosent fra årets begynnelse. I følge kvartalsrapporten er Lillestrømbanken godt kapitalisert.

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch