FinansWatch

Utfordrende markedsforhold og nedskrivninger preger resultatet til Danske Bank i Norge

Det kraftige fallet i oljeprisen og følgene av korona-pandemien har ført til at Danske Bank i Norge har tapt 1,6 milliarder kroner hittil i år. Samtidig fortsetter kundeveksten med økte utlån og renteinntekter.

Foto: Danske Bank

Danske Bank Norge melder om et resultat hittil i 2020 på minus 1,6 milliarder kroner, sammenlignet med et positivt resultat i samme periode i fjor på 2,3 milliarder kroner.

Danske Bank skriver at de tre første kvartalene er preget av fallet i oljeprisen og konsekvensene av korona-pandemien. Disse to faktorene har ført til en kraftig økning i avsetninger til mulige tap sammenlignet med i fjor, og utgjør ved utgangen av tredje kvartal 4,9 milliarder kroner.

– Den underliggende driften i Danske Bank Norge fortsetter å være god på tross av de utfordrende markedsforholdene. Vi har i løpet av årets ni første måneder blant annet blitt kontaktet av veldig mange nordmenn som ønsker å bli privatkunder hos oss, noe som gjør oss både stolte og ydmyke, sier Trond F. Mellingsæter, sjef for Danske Bank Norge, i en pressemelding.

Innskuddsvekst på 24 prosent

– Samtidig har dette også så langt vært et noe utfordrende år, og vi ser fremdeles at enkelte av våre kunder – spesielt innenfor olje- og oljeservicebransjen - opplever vanskelige tider. Vi har fortsatt med å fokusere på å gi trygg og solid rådgivning til alle som har hatt behov for det, og å finne gode løsninger som har passet til den enkelte, sier han videre.

Netto renteinntekter har i samme tidsrom økt fra 4,1 til 5,0 milliarder kroner, mens utlånene har steget fra 324,0 til 342,5 millioner kroner.

Banken trekker også frem at utlånsveksten fortsetter og viser til at renteinntektene har steget 20 prosent sammenlignet med i fjor.

Renteinntektene utgjør hittil i år 5,0 milliarder kroner, mot 4,1 milliarder kroner i fjor.

Utlånsveksten oppgis til 6 prosent, mens innskuddsveksten er 24 prosent.

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch