Aurskog Sparebank ser ingen økning i problemlån

Selv om banken har ambisjoner om å vokse og ta markedsandeler, understreker banksjef Evy Ann Hagen at de holder på den geografiske identiteten og passer godt på kundene. – Solid likviditet og tilstrekkelig med kapital gjør banken godt rustet til videre vekst og utvikling, sier hun til FinansWatch.
Hagen mener Aurskog Sparebank er godt rustet | Foto: Finans Norge
Hagen mener Aurskog Sparebank er godt rustet | Foto: Finans Norge

Aurskog Sparebank har gjennom tredje kvartal opplevd en normalisering, og ifølge banksjef Evy Ann Hagen har kredittveksten vært økende i et marked preget av sterk konkurranse.

I tredje kvartal 2020 fikk banken et resultat etter skatt på 80,7 millioner kroner, sammenlignet med 88,8 millioner kroner i samme periode i fjor.

Rentenettoen er noe svakere og har falt fra 135,4 til 133,1 millioner kroner, mens de samlede driftsinntektene ligger stabilt på 189 millioner kroner.

– Vi er veldig fornøyde med resultatet. Vi opplever en god situasjon i banken med økende kredittvekst og har heldigvis ikke noe mislighold. Vi har vært veldig spent hvordan korona skulle påvirke oss, men ser ingen tegn til mislighold, sier Evy Ann Hagen til FinansWatch.

Satser på kompetanseheving

Hagen sier at summen av misligholdte lån har falt fra et lavt nivå, og koronasituasjonen har heller ikke gitt en økning i problemlån.

Aurskog Sparebank har i første halvdel av 2020 utgiftsført 14,5 millioner kroner i tap og nedskrivninger på lån. Banken har valgt å beholde tapsavsetningene, men ser ikke behov for ytterligere avsetninger i tiden fremover.

– Solid likviditet og tilstrekkelig med kapital gjør banken godt rustet til videre vekst og utvikling, sier hun.

Banken følger aktivt opp løpende engasjementer. Styret mener at sterkt fokus på god kvalitet i kredittvurderingsarbeidet i tillegg til oppfølging og forebygging av tap og mislighold er essensielt for god kvalitet i utlånsporteføljen, lavere mislighold og en lavere tapskostnad. Dette skal blant annet gjøres gjennom kompetanseheving.

Har kapital til å vokse

– Konkurransen i bankmarkedet på Romerike er sterk, og det er mange aktører som er til stede både på privat- og bedriftsmarkedet. Vi møter alle de store bankene og de lokale bankene, sier Hagen.

Selv om banken har ambisjoner om å vokse og ta markedsandeler, understreker banksjefen at de holder på den geografiske identiteten og passer godt på kundene. Hun mener de har funnet sin nisje med fokus på rådgivning.

– Vi er en sparebank som driver på Romerike og det er på Romerike vi skal fortsette å være. Vi skal følge veksten og følge kundene våre her. Det innebærer at vi er godt rustet til å ta ytterligere vekst, og vi har kapital til det. Vi skal fortsette å være i markedet med sparebankfilosofien med å være til stede med dialog, rådgivning og følge kundene i den utviklingen de har, forklarer hun.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også