FinansWatch

SpareBank 1 Nord-Norge øker rentenettoen, men presses av tøff konkurranse på privatmarkedet

Banken innrømmer sterk konkurranse og spesielt i boliglånsmarkedet, men ledelsen mener SpareBank 1 Nord-Norge både er konkurransedyktig og tar markedsandeler.

Foto: Marius Fiskum

SpareBank 1 Nord-Norge melder om et resultat etter skatt på 1,4 milliarder kroner i tredje kvartal 2020, sammenlignet med 1,8 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Netto renteinntekter endte på 1,6 milliarder kroner, mot 1,5 milliarder kroner i fjor, mens bankens samlede inntekter falt fra 3,3 til 3,1 milliarder kroner.

«Sammenliknet med Q2 er rentenettoen økt, hovedsakelig grunnet økt rentemargin. Og reversering av engangseffekt i Q2. Tøff priskonkurranse på privatmarkedet og lav styringsrente legger press på rentenettoen», skriver banken.

Ifølge kvartalsrapporten er konsernet solid kapitalisert, og landsdelen er samtidig lite rammet av korona. Ledelsen har også  ambisjoner om lønnsom vekst og økt markedsandel.

Banken kommuniserer en forventet markedsvekst i 2020, med mål om å vokse 2-5 prosent i privatmarkedet og 5-8 prosent i bedriftsmarkedet.

I tredje kvartal har konsernet en utlånsvekst (ikke annualisert) på 1,1 prosent i personmarkedet og 2,8 prosent i bedriftsmarkedet.

Egenkapitalavkastningen har sammenlignet med i fjor falt fra 18,9 til 13,4 prosent, men er fortsatt over målet på 12 prosent avkastning.

«Målsatt lønnsomhet på topp nivå blant sammenlignbare banker, for tiden over 12 prosent. I forhold til prekorona har usikkerheten økt, men ambisjonen om å levere på topp nivå står fast», skriver banken i kvartalspresentasjonen.

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch