FinansWatch

Finanstilsynet har reagert på flere halvårsrapporter

Bank Norwegian, INSR Insurance Group og Norwegian Finans Holding er blant selskapene som manglet ansvarserklæring. 

Foto: Jörgen Skjelsbæk

Finanstilsynet har gjennomgått halvårsrapportene for børsnoterte foretak for 2020 og funnet at ti foretak ikke hadde offentliggjort ansvarserklæring, skriver tilsynet i en oppdatering.

Etter verdipapirhandelloven skal halvårsrapporten til noterte foretak inneholde halvårsregnskap og halvårsberetning. I tillegg skal rapporten inneholde en erklæring fra personene som er ansvarlige hos utstederen om halvårsregnskapet og halvårsberetningen.

I finansbransjen manglet Bank Norwegian, INSR Insurance Group og Norwegian Finans Holding erklæring. Men alle foretakene har nå offentligjort de påpekte manglene.

«Finanstilsynet har også tilskrevet 19 foretak som har ufullstendig erklæring. Disse foretakene mangler tydelig angivelse av navn og stillingsbetegnelse til de ansvarlige i erklæringen. Foretakene er anmodet om å utbedre dette i fremtidig rapportering», heter det i meldingen.

Mer fra FinansWatch

Sbanken utsatt for dataangrep

Sbanken ble lørdag formiddag utsatt for et dataangrep av samme type som flere norske instanser ble utsatt for denne uka.

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch