FinansWatch

Nordic Credit Rating ser for seg store nedskrivninger for forbrukslånsbanker

Nye EU-regler for misligholdte lån vil få ringvirkninger for norske forbrukslånsbanker som hittil har kunnet selge misligholdte lån videre for å begrense nedskrivinger.

Geir Kristiansen, kredittanalytiker i Nordic Credit Rating. | Foto: Jörgen Skjelsbæk

EU har innført regler som sier at usikrede lån må nedskrives i sin helhet etter å ha vært misligholdt i tre år. Dette gjelder lån som har blitt misligholdt fra og med april 2019.

Nordic Credit Rating tror at denne regelen vil gjøre det vanskeligere for norske forbrukslånsbanker å selge porteføljer av misligholdte lån fordi det blir færre som ønsker å kjøpe slike porteføljer.

– Målet med den nye reguleringen er å tvinge de europeiske bankene til å redusere misligholdte lån ved å selge dem ut av balansen. I Norge kan regelverket få motsatt effekt ved at misligholdte lån blir værende på forbrukslånsbankenes balanse og at annenhåndsmarkedet for misligholdte lån tørker ut, sier kredittanalytiker Geir Kristiansen i NCR til Finansavisen.

Norske banker kan kun selge lån til norske finans- eller inkassoselskap. Skal man selge en portefølje av lån må man innhente samtykke fra samtlige låntakere før lånene kan selges. Reglene for dem som kjøper slike kredittporteføjer i Norge er de samme som for bankene, og strengere enn i EU.

Med de nye reglene må i tillegg en kredittkjøper som kjøper en portefølje som allerede er nedskrevet straks skrive ned de lånene som har vært misligholdt i tre år.

– Dette vil åpenbart være en belastning for finansieringsforetakets kapitaldekning, og vil kunne føre til at dette markedet tørker helt ut i Norge, sier Kristiansen.

Inkassoselskapene, som kunne kjøpt porteføljene uten de samme nedskrivningsreglene, møter kravet om samtykke. Dette tror Kristiansen senker disses motivasjon vesentlig.

EU-direktiv medfører utvidelse av autorisasjonsordning

Folkefinansiering: – Du skal du ha ganske gode unnskyldninger for ikke å ta imot den gavepakka av et regelverk fra EU 

Mer fra FinansWatch

Sbanken utsatt for dataangrep

Sbanken ble lørdag formiddag utsatt for et dataangrep av samme type som flere norske instanser ble utsatt for denne uka.

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch