FinansWatch

Ørland Sparebank: Pendlere hemmer veksten

Ørland Sparebank har gode resultater, men banksjefen er skuffet over at vekstpotensialet hemmes av at for mange pendler til tettstedet for å jobbe.

Banksjef Pål Talmo i Ørland Sparebank. | Foto: Ørland Sparebank

Ørland Sparebank er lokalbank på Fosenhalvøya utenfor Trondheim. En av hjørnesteinsbedriftene i området er Ørland Flystasjon, som har økt antallet ansatte i det siste.

– Vi er relativt fornøyd med det økonomiske resultatet for 2019. Det vi ikke er så fornøyd med er veksten for 2019. Vi registrerer at den forventede veksten i folketall på Ørland ikke har slått til så langt. Vi ser for eksempel at antall ansatte på Ørland Flystasjon har økt, men at en stor andel av dette er pendlere. Påvirkningen på folketallet i Ørland er derfor marginal, sier banksjef Pål Jarle Talmo til avisen Fosna-Folket.

Talmo var selv sjef ved Ørland flystasjon fra 2003 til 2011, da han begynte som banksjef.

Ørland Sparebank har i koronatiden satt en fusjon med Stadsbygd Sparebank på hold. Nylig ble det kjent at bankene også er åpne for å invitere flere lokalbanker med i fusjonen.

Talmo sier banken trenger vekst for å opprettholde den økonomiske soliditeten de har opparbeidet.

– Uten vekst vil bankens økonomiske årsresultat gå ned. Ørland Sparebank er en av landets mest solide banker. Det gjør at vi kan tåle en periode hvor årsresultat ikke er like godt, men vi vil grundig analyserer situasjonen og justere fremtidig strategier slik at vi ikke mister denne posisjonen. Vi ser muligheter, men at dette krever endringsvilje og handlekraft, sier Talmo.

Koronakrisen satte fusjonsprosessen mellom Ørland Sparebank og Stadsbygd Sparebank på vent – nå åpnes det for ytterligere innlemmelser i fusjonen

Ørland Sparebank vil snu negativ trend i personmarkedet 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch