FinansWatch

Sterke tall fra OBOS-banken

En svært positiv utvikling på OBOS-bankens finansielle plasseringer gjorde at banken leverte et resultat i andre kvartal som var 50 prosent bedre enn samme periode i fjor.

Foto: Ilja C. Hendel

Banken leverte et resultat før skatt i andre kvartal på 63,6 millioner kroner, opp fra 42,2 millioner i andre kvartal 2019. Det var først og fremst en sterk verdiutvikling for bankens finansielle instrumenter som bidro til dette. Verdiøkningen på 33,7 millioner var godt over tapet på 25,1 millioner i første kvartal.

Den positive utviklingen kompenserer for et svakere rentenetto som følge av pressede rentemarginer. Bankens rentenetto endte på 78,4 millioner kroner sammenlignet med 87,7 millioner kroner samme periode i fjor, og vesentlig lavere enn rentenettot fra første kvartal på 117 millioner kroner.

Resultatet gir en egenkapitalavkastning på 5,8 prosent etter skatt. Det ser banken som en vesentlig forbedring fra fjorårets 4,4 prosent i samme periode.

Også på tapssiden ser det bra ut for banken. Tap på utlån endte på 2,1 millioner kroner i kvartalet. Det utgjør 0,01 prosent av brutto utlån. Tapsnivået er også vesentlig lavere en i første kvartal da tilsvarende tall var 11,2 millioner kroner.

Bankens forvaltningskapital viser også en positiv utvikling og har økt med fem milliarder kroner siste 12 måneder, fra 44,1 milliarder kroner i fjor til 45,2 millarder ved utgangen av andre kvartal. Veksten skyldes et godt boligmarked og høy aktivitet i boligselskapene.

Utlånsveksten var imidlertid beskjeden i andre kvartal. Brutto utlån økte med 260 millioner kroner. Det tilsier en vekst på 0,6 prosent i kvartalet lite sammenlignet med veksten siste 12 måneder på 11,2 prosent.

OBOS-banken har en solid kapitaldekning på 20,6 prosent, godt over myndighetskravet på 17,6 prosent. Soliditeten ble ytterligere styrket gjennom at banken gjennomførte en egenkapitalemisjon på 200 millioner kroner.

I sine fremtidsutsikter skriver banken at «den raske innhentingen gir håp om at krisen vil bli mildere enn først fryktet. Dette er ikke minst knyttet til svært sterke tiltak fra myndighetene og sentralbanker både i Norge og internasjonalt.», men peker også på at den negative utviklingen i smittetall de siste ukene viser hvor usikkert og vanskelig det er å spå fremtiden.

 

 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch