FinansWatch

SpareBank 1 BV står sterkt gjennom andre halvår

Banken har vekst i både privat- og bedriftsmarkedet, men en nedgang i resultatet på 71,1 millioner. – Styret er tilfreds med resultat- og vekstutviklingen i et krevende kvartal, skriver SpareBank 1 BV i halvårsrapporten.

Rune Fjeldstad er administrerende direktør i SpareBank 1 BV. | Foto: SpareBank 1 BV

SpareBank 1 BV fikk i andre kvartal et resultat etter skatt på 149,7 millioner sammenlignet med 134,6 millioner i samme kvartal i 2019.

Bankens netto renteinntekter i andre kvartal er kun 100.000 mer enn andre kvartal i fjor på 151,8 millioner mot 151,7 millioner i fjor.

Første halvår er SpareBank 1 BVs totale resultat etter skatt på 243,6 millioner sammenlignet med 314,7 millioner i fjor.

Bankens netto renteinntekter i dette halvåret endte på 331,3 millioner sammenlignet med 297 millioner i fjor.

«Bankens likviditetssituasjon ved utgangen av kvartalet er meget god. Banken har en likviditetsportefølje på 4.713 mill pr. 30.06. Det er et mål for banken å holde likviditetsrisikoen på et lavt nivå,» skriver banken i rapporten.

Utlånsveksten i bankens privatmarked  har vært på 5,2 prosent, mens den generelle markedsveksten var på 4,4 prosent siste 12 måneder.

Utlånsveksten i bedriftsmarkedet har vært på 11,9 prosent, mens den generelle markedsveksten var på 4,3 prosent siste 12 måneder.

«Styret er tilfreds med resultat- og vekstutviklingen i et krevende kvartal. Banken har meget god likviditet og soliditet ved utgangen av 2. kvartal, med en ren kjernekapital på 18,6 prosent som er godt over regulatorisk krav på minimum 12,9 prosent og bankens interne mål på 15,5 prosent,» skriver banken i rapporten.

Hegra Sparebank har ingen reelle tap hittil i år 

Spareskillingsbanken: – Fortsatt positivt boligprisutvikling gir grunnlag for utlånsvekst 

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch