Askim & Spydeberg med resultathopp

Askim & Spydeberg Sparebank har i andre kvartal inntektsført en reversering av tidligere verdifall på rentebærende papirer på til sammen 12,5 millioner kroner.
Banken opplyser at den forventer kun mindre økninger i tap knyttet til næringslivskunder og kunder i personmarkedet så lenge eiendomsmarkedet er velfungerende med stabile priser.
Banken opplyser at den forventer kun mindre økninger i tap knyttet til næringslivskunder og kunder i personmarkedet så lenge eiendomsmarkedet er velfungerende med stabile priser.

Resultatet til Askim & Spydeberg Sparebank ble i første kvartal preget av verdifall på rentebærende verdipapirer og derivater, samt nedskrivninger på utlån til kunder.

Mye av verdifallet på rentebærende verdipapirer er reversert i andre kvartal med bakgrunn i at obligasjonsmarkedet har styrket seg vesentlig i løpet av andre kvartal, noe som slår rett ut på bunnlinjen.

I andre kvartal fikk banken et resultat etter skatt på 58,7 millioner kroner, sammenlignet med 44,0 millioner kroner i samme periode i 2019. Netto renteinntekter endte på 45,9 millioner kroner, ned fra 47,2 millioner kroner.

Askim & Spydeberg har i andre kvartal inntektsført en reversering av tidligere verdifall på rentebærende papirer på til sammen 12,5 millioner kroner. Ved utgangen av første halvår 2020 har banken tatt nedskrivninger på utlån til kunder på til sammen 22 millioner kroner, hvor 3,0 millioner ble tatt i andre kvartal.

Banken opplyser at den forventer kun mindre økninger i tap knyttet til næringslivskunder og kunder i personmarkedet så lenge eiendomsmarkedet er velfungerende med stabile priser.

Bankens forventning om redusert etterspørsel etter lån har derimot ikke slått til, noe som har vært en gledelig overraskelse.

«Primo august 2020 konkluderer banken med at utlånsvekst og aktivitet i bankens markedsområde så langt i 2020 har vært lite påvirket av Covid-19. At aktiviteten opprettholdes må i stor grad kunne tilskrives at rentene falt raskt og mye gjennom første halvår 2020», skriver styret i rapporten. 

Styret skriver at rentene vil være lave i tiden fremover, og at press på alle typer utlånsrenter vil legge press på bankens marginer, som det er forventet vil svekke seg i tiden fremover.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også