FinansWatch

Konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet er fornøyd med bankens resultat på 438 millioner kroner etter skatt

– Koronakrisen påvirker naturlig nok dette kvartalets konsernresultat, men gode digitale løsninger og stor omstillingsevne hos både privatpersoner, bedrifter og medarbeidere har likevel ført til et høyt aktivitetsnivå gjennom hele perioden, uttaler konsernsjef Richard Heiberg i en pressemelding fra banken.

SpareBank1 Østlandet sitt kontor i Vika. | Foto: Jörgen Skjelsbæk

SpareBank 1 Østlandets fikk et resultat etter skatt på 438 millioner kroner for andre kvartal 2020. På samme tid i fjor var resultatet 471 millioner kroner.

  – Dette er et godt resultat tatt i betraktning den krevende perioden vi fortsatt er inne i, uttaler Heiberg i meldingen fra banken.

Påvirket av koronakrisen

Banken trekker frem at den ordinære driften er blitt utfordret av koronakrisen, og at det ble satt inn tiltak som økt grad av digital kommunikasjon, reduserte utlånsrenter, avdragsutsettelse på lån, utdeling av ekstraordinære midler til lag og foreninger og formidling av statsgaranterte likviditetslån.

– Vi opplever selv om vi er i en krisesituasjon å ha meget god kundetilvekst og volumvekst. Dette viser at bankens markedsposisjon og kundetilbud står seg godt også i en krevende situasjon, uttaler Heiberg.

Gått tilbake til å bistå mer ordinært

Banken viser til at det har vært både økte utlån til bolig og prosjekter, men at netto renteinntekter er betydelig redusert fra forrige kvartal. For andre kvartal ble netto renteinntekter på 498 millioner kroner, mot 520 millioner kroner på samme tid i fjor.

Heiberg trekker frem at de fleste av bedriftskundene som er berørt av koronaen har begynt å normalisere driften.

– Banken opplever fremdeles lave mislighold og konkursnivåer. Kundehenvendelser om avdragsutsettelser har avtatt, uttaler konsernsjefen og fortsetter:

– Nå tar våre privatkunder i hovedsak kontakt for å få bistand til ordinære forhold som finansiering av bolig, sparing og forsikring.

Banken opplever fremdeles lave mislighold og konkursnivåer. Kundehenvendelser om avdragsutsettelser har avtatt.

Richard Heiberg

Resultat etter skatt for andre kvartal er på 438 millioner kroner mot 471 millioner kroner for samme tid i fjor. Mens resultatet etter skatt for første halvår er på 704 millioner kroner mot 1,2 milliarder for samme periode i fjor.

Tap for utlån og garantier ble på 130 millioner kroner for andre kvartal i år, mot åtte millioner kroner for samme periode i fjor. Tap på utlån og garantier for årets første halvår er 282 millioner kroner (netto inntektsføring på 25).

Betalte ut utbytte

Banken betalte ut utbytte for 2019 til egenkapitalbeviseierne den 7. april i år. Det ordinære utbyttet var på 531 millioner kroner og utgjorde 4,58 kroner per egenkapitalbevis. I tillegg ble 208 millioner kroner i kundeutbytte delt ut til bankens låne- og innskuddskunder den 23. april.

Finanstilsynet: – Finansforetakene bør ikke betale ut utbytte 

ECB anbefaler at bankene ikke betaler utbytte resten av året

Finans Norge er ikke overrasket over ECB sin anbefaling om å vente med utbytte 

«Utbytteambisjon på 50 prosent»

I kvartalspresentasjonen står det:

«SpareBank 1 Østlandet er lønnsom og solid. Bankens utbyttepolitikk ligger fast med en utbytteambisjon på 50 prosent gitt at myndighetene ikke pålegger annet.».

I kvartalspresentasjonen for andre kvartal trekker banken frem at markedsposisjonen er styrket gjennom fortsatt sterk kunde- og volumvekst.

Det vises til en resultatforbedring innenfor eiendomsmegling og regnskapstjenester, og at banken har hatt betydelige gevinster på verdipapirer og eierinteresser.

Men banken påpeker at store renteendringer med rask reduksjon i utlånsrentene svekket rentenettoen i kvartalet.

Flere vil låne penger

Videre står det at det nå har vært en økende pågang av kunder som ønsker lån til bolig, bil og hytte. I tillegg til at sparing i fond og forsikring er betydelig høyere enn på samme tid i fjor.

Økt digitalisering

Koronapandemien har også ført til at ni av 10 av bankens kunder nå bruker nettbank, mobilbank eller andre digitale løsninger.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch