Danske Bank kritiseres for manglende hvitvaskingsrutiner

En ny tilsynsrapport fra Finanstilsynet retter skarp kritikk mot Danske Bank og mener banken ikke har gjort nok for å rette seg etter hvitvasklingsloven. Banken er langt på vei enig og har opprettet en plan med 35 tiltak som skal rette på manglene.
Trond Mellingsæter i Danske Bank innrømmer at antihvitvaskingsrutinene i banken ikke har vært gode nok. | Foto: Danske Bank
Trond Mellingsæter i Danske Bank innrømmer at antihvitvaskingsrutinene i banken ikke har vært gode nok. | Foto: Danske Bank

I sin oppsummering i rapporten, som ble publisert onsdag, skriver tilsynet «Finanstilsynets vurdering er at filialen (Danske Bank i Norge Reds. Anm.), totalt sett, har hatt store mangler i etterlevelsen av undersøkelse- og rapporteringsplikten, både i rutineverk og faktisk etterlevelse. Det har heller ikke vært tilstrekkelige rutiner for å påse at en rapportert kunde får en annen oppfølging etter rapportering. Rutineverket har også vært utformet på en måte som gir risiko for brudd på avsløringsforbudet. Undersøkelsene synes ikke å har vært tilstrekkelig risikobaserte eller prioritert, dokumentert og rapportert på tredje nivå».

Det var 4. og 5. september i fjor som Finanstilsynet gjennomførte tilsynet. Etter en foreløpig rapport i januar, ble så de endelige konklusjonene publisert onsdag. Danske Bank erkjente i sitt svar til den foreløpige rapporten «at planlegging av implementering av den nye hvitvaskingsloven kom for sent i gang og ikke har fått nødvendig fokus».

21 av 35 tiltak på plass

I en pressemelding skriven banken at den derfor har samarbeidet med tilsynet i forkant av slutrapporten og laget en handlingsplan med 35 konkrete tiltak som skal imøtegå Finanstilsynets hovedfunn. Av disse er 21 fullført. Noen av de viktigste prosessene inkluderer ferdigstillelse av gyldig identifikasjon for kundebasen og nye intern organisering.

– Danske Bank er en internasjonal organisasjon med solide systemer og rutiner, hvor tiltak mot hvitvasking har høyeste prioritet på tvers av landene. De siste årene har vi tatt mange initiativ for å forbedre vår innsats mot økonomisk kriminalitet, men dessverre har vi ikke lyktes helt i å tilpasse oss den nye lovgivningen i Norge. Etter en nylig gjennomgang med Finanstilsynet, arbeider vi med et bredt spekter av nye tiltak og har dedikert betydelige ressurser for å møte alle påpekninger, sier Trond Mellingsæter, landssjef for den norske virksomheten i pressemeldingen.

Tiltakene vil påvirke kundene

I meldingen sier Mellingsæter også at tiltakene banken innfører vil påvirke en rekke kunder, både bedrifter og privatkunder, da kravene til opplysninger og dokumentasjon vil øke.

– Vi håper på forståelse for disse tiltakene, da Danske Bank gjør vårt ytterste for å sikre nåværende og fremtidig etterlevelse av lokalt regelverk. Vi vil selvfølgelig gjøre vårt beste for å gjøre det så enkelt som mulig for våre kunder å gi oss nødvendige data og dokumentasjon, sier Mellingsæter.

Blant de nye tiltakene blir implementert peker Danske Bank særlig på:

  • Økt innsats for å samle inn gyldig identifikasjon og oppdatert Kjenn din kunde-informasjon for alle kunder.
  • Styrking av den lokale organisasjonen for bedre styring og kontroll og etterlevelse av lokalt lovverk, inkludert ny ledelse av anti-hvitvaskområdet i Norge.
  • Store investeringer for å styrke rammeverket for risikovurdering, scoringsmodell, transaksjonsovervåkning og andre oppgaver, formelt ledet av Danske Banks globale organisasjon.

– Funnene i tilsynets rapport vil føre til at vi styrker våre prosedyrer enda mer, og vi har satt av betydelige ressurser til å operasjonalisere hele bredden av tiltak, sier Bent Richard Eidem, som er nye sjef for anti-hvitvaskingsområdet i Norge.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også