Kostnadskutt og utlånsvekst redder Sbanken

Sbanken kutter kostnader raskere enn ventet og ser vekst i både boliglån og sparing
Øyvind Thomassen, adm. dir. Sbanken | Foto: Cecilie Bannow/Sbanken
Øyvind Thomassen, adm. dir. Sbanken | Foto: Cecilie Bannow/Sbanken

Resultat før skatt for Sbanken endte på 210,6 millioner kroner, svakt opp fra 202,1 millioner kroner samme periode året før.

Med tanke på usikkerheten som preget inngangen til andre kvartal er Sbankens administrerende direktør Øyvind Thomassen fornøyd med resultatet. Og det er særlig tre ting han vil løfte frem: Boliglånsvekst, økt fondsparing og kostnadskutt.

For en bank der boliglånsporteføljen utgjør 94,8 prosent av de totale utlånene er det selvfølgelig avgjørende at den delen går bra.

– Vi hadde en vekst på 2,1 prosent i andre kvartal og ligger på 4,6 prosent hittil i år. Dermed ser vi til ut å kunne klare vekstmålet på åtte prosent i år, sier Thomassen til FinansWatch.

Netto renteinntekter økte med 25 millioner kroner fra 359 millioner i andre kvartal i fjor til 384 millioner kroner i år.

Flinkere til å månedsspare

Fondssparingen i banken endte på 17 milliarder kroner i kvartalet. Det var en nettoøkning med 1,3 milliarder. Økningen er delvis en konsekvens av at mange sparere solgte fond de i siste ukene i mars, og plasserte dem innskudd i ASK.

– Vi har sett at en god del av de pengene er blitt reinvestert i andre kvartal. Kundene viser at de har skjønt at det er et bra tidspunkt å gå inn på – godt hjulpet av at vi har en nullrente, sier Thomassen.

Han er også fornøyd med at kundene blir stadig flinkere til å spare penger hver måned.

– For halvannet år siden lå kundenes månedssparing på 79 millioner kroner i måneden. Nå i juni var vi opp i 106 millioner kroner i måneden, sier han.

Ligger foran på kostnadskutt

Det tredje punktet – kostnadsbesparinger - er det Thomassen kanskje er aller mest fornøyd med.

– Vi har fått bra styring på kostnadsnivået. Kostnadene endte på 170 millioner i andre kvartal. Med tanke på at vi i begynnelsen av året guidet at målet var et kostnadsnivå på 175 millioner i fjerde kvartal, så er vi veldig for nøyd med det resultatet, sier Thomassen og peker på at mindre reising og mer hjemmekontor på grunn av covid-19 har bidratt til å kutte kostnadene raskere enn ventet.

– Men det å jobbe mer remote blir nok en del av den nye normalen og vil kunne fortsette å bidra til lavere kostnader.

Ellers kommer en stor del av kuttene fra nedbemanninger. I forbindelse med fremleggelsen av resultatet i fjerde kvartal sa Thomassen at det går å drive banken med færre mennesker enn i 2019. Det har han også tatt konsekvensene av. Da hadde banken tilsvarende 425 årsverk. Målet er at banken ved utgangen av 2020 skal være nede i 375 årsverk fordelt på fast ansatte, vikarer og konsulenter.

– De siste årene har vi investert enormt mye i å skifte ut hele låneplattform, en ny spareplattform og en helt ny SMB-plattform. I den perioden vokste vi med 150 personer. Nå er investeringene gjort. Dermed trenger vi ikke lenger like mange mennesker, for å kunne fortsette å drive banken fremover, sier Thomassen

De 50 årsverkene som forsvinner er fordelt omtrent 50/50 mellom fast ansatte og konsulenter. Banken satte av rundt 8,6 millioner kroner i første kvartal til sluttpakker og Thomassen forteller at all nedbemanning be løst på frivillig basis.

Skvist av renten

At Norges Bank har satt renten til null presser marginene for Sbanken som for alle banker. I andre kvartal satte Sbanken ned utlånsrenten med umidderbar virkning ved to av tre tilfeller.

– Når innskuddrentene har åtte ukers varslingsfrist blir det usynk mellom nivående og det har jo helt klart gitt en ekstra skvis i andre kvartal.

Vil det lave rentenivået gjøre kostnadsbesparingene enda viktigere fremover?

– Helt klart. Selv vi som er så digitale i forretningsmodellen vår kan bli enda mer automatisert på bakrommet. Der har vi litt å jobbe med.

Tror ikke på økte tap

Selv om tapsavsetningene økte med seks millioner kroner til 49,5 millioner kroner i andre kvartal, er ikke Øyvind Thomassen veldig urolig for økningen.

– Tapsavsetningene ligger utelukkende på usikrede lån, som utgjør cirka fire prosent av porteføljen vår. Boliglånsporteføljen er derimot veldig, veldig stabil. Vi har en gjennomsnittlig belåninggrad på 52,9 prosent.

Ifølge Thomassen er nivået på tapsavsetningene også en følge av de nye, strengere regnskapsreglene som er blitt innført.

– Noe er også koblet til såkalte forward flow-avtaler (ubetalte lån som blir solgt videre til inkassoselskaper. Red anm) som løper ut ved årsskiftet. Disse avtalene er ikke mulig å inngå lenger – det er ingen inkassoselskaper som vil kjøpe, sier han

– Nå skal vi gjøre den jobben selv, men det betyr at vi må utvikle egne såkalte LGD-modeller (Loss given default Reds. anm.), det vil si vi må beregne hvor stor del av lånet som går tapt. Disse modellene skal vi nå jobbe med resten av året.

Tross at tapsavsetningen for årets to første kvartal har vært på 23-25 basispunkter, det vi si cirka 0,25 prosentpoeng mener Thomassen at tapsavsetningene vil gå ned i de to siste kvartalene slik at guidningen på 20 basispunkter for året som helhet ligger fast.

Ved utgangen av kvartalet hadde Sbanken en ren kjernekapitaldekning på 15,9 prosent, 3,4 prosentenheter over minstekravet til ren kjernekapital på 12,5 prosent. Finansdepartementet støttet i juli bankens søknad om unntak fra kravet om uvektet kjernekapitaldekningsbuffer på to prosent for morbanken i konsernet.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også