FinansWatch

Forsket på Handelsbanken – nå kan funnene kan endre synet på bonusordninger

Harvard-professor Dennis Campell forsker på hvordan bedrifter designer kompensasjonsstrategier. Arbeidet førte ham til Svenska Handelsbanken i Stockholm. Funnene han har gjort kan føre til en endring i synet på hvordan bonuser påvirker prestasjon.

Handelbanken fanget Campells interesse for omtrent fem år siden, og to casestudier senere konkluderer han med at bankens modell utfordrer tradisjonell kunnskap.

Det som overrasker Campell er hvor motivert personalet i banken er til tross for at nesten ingen, bortsett fra en liten gruppe, får bonuser, og banken har en ekstremt flat organisasjon og hvor viktige avdelingssjefer i en slik organisasjon.

– Handelsbanken sto ut som et veldig interessant eksempel, fordi banken har helt uvanlige nivåer av ansvarsdelegering, sier Campbell til Bloomberg i et intervju via Zoom og legger til:

– Banken oppviser resultater som normalt ikke henger sammen med et sllikt nivå av desentralisering.

Samtidig er desentralieirng en helt sentral del Campbells funn. Handelsbankens evne til å holde utlånstapene lave knytter han i stor grad til Handelbankens mange filialer der de lokalt ansatte kjenner kundene bedre enn de fleste.

– Vanligvis skulle vi tenke at en slik organiseirng ville føre til større lånetap og en mindre effektiv kostnadsstruktur. Likevel har vi her en bank som har holdt på slik siden 70-tallet og likevel fremviser bedre resultater enn konkurrentene, sier Campbell.

Ifølge Campbell viser hans studier at lokalkontorsjefene, tross at de ikke får noen bonuser, virkelig bryr seg om å holde kostnadene nede. Hovedfunnet hans er dermed at banken har klart å skape «en ekstremt sterk organisasjonskultur», og at det om det gjøres på riktig måte er en mer effektiv måte å generere langsiktige gevinster en hva et bonusprogram er.

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch