FinansWatch

Sparebank 1 Modum oppretter sparebankstiftelse

Overfører 250 millioner av grunnfondskapitalen blir overført til den nye stiftelsen.

Administrerende banksjef Egil Meland i Sparebank 1 Modum. | Foto: Sparebank 1 Modum

Sparebank 1 Modum skriver i en børsmelding torsdag at de konverterer 250 millioner av sin grunnfondskapital til eierandelskapital.

Årsaken er at banken oppretter stiftelsen Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Modum. Eierandelskapitalen overføres vederlagsfritt til stiftelsen i form at 2,5 millioner egenkapitalbevis pålydende 100 kroner. Stiftelsen vil få en eierposisjon på cirka 20 prosent i banken.

– Dette handler mye om vårt syn på fremtiden. Jeg liker å se fem til syv år frem i tid når vi planlegger. Vi har hatt en lønnsom vekst i flere år og har ingen kapitalbehov, nesten tvert imot, sier administrerende banksjef Egil Meland i Sparebank 1 Modum til FinansWatch.

Han sier koronakrisen føles som den har fremskyndet fremtiden med tre til fire år.

– Derfor åpner vi nå et instrument i form av en stiftelse som sitter på egenkapitalbevis i tilfelle vi får behov for øke kjernekapitalen senere eller gjøre en emisjon. En stiftelse er også egnet til å møte fremtidige endringer i regulering og kapitalkrav, sier Meland.

Flere fusjoner

Stadig flere lokale sparebanker planlegger også å fusjonere, slik Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank nylig gjorde.

– Mye tyder på at små banker i fremtiden trenger å bli større på grunn av konkurransebilde og annen utvikling. Vi har ingen slike planer, men en stiftelse vil hjelpe også i et slikt tilfelle, sier Meland.

Transaksjonen er i henhold til styrets forslag. Banken venter nå på godkjenning fra myndighetene før konverteringen kan gjennomføres, antakelig til høsten.

– Det er ikke noe spesielt ved denne konverteringen og det er langt fra den første av sitt slag, så dette venter vi går gjennom uten problemer, sier Meland.

25 prosent av norske bankers utlånsportefølje er nå avdragsfri

Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank får endelig ja til sammenslåing

Mer fra FinansWatch

Kraftig økning i kortbruk

Ikke engang i den travleste sommerperioden i 2019 har DNB sett tilsvarende kortbruk som de ser nå, melder banken.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch