FinansWatch

SSB melder om dyp økonomisk krise, med noen lyspunkter

Statistisk sentralbyrå (SSB) spår at renten vil være rekordlav lenge, men venter en gradvis renteoppgang fra 2022. I sine økonomiske prognoser konkluderer de med at norsk økonomi ser ut til å ta seg opp etter nedstengingen i mars, men at lavere internasjonal etterspørsel og lav oljepris vil prege den økonomiske utviklingen i flere år fremover.

SSB-forsker Thomas Von Brasch snakker om prognoser for norsk og internasjonal økonomi. Foto: NTB scanpix/Vidar Ruud | Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I sine prognoser for norsk og internasjonal økonomi frem mot 2023 skriver SSB at norsk økonomi er uvanlig sårbar overfor ytterligere forstyrrelser. SSB trekker frem at styringsrenten er senket til null prosent, noe som anses å være nær en nedre grense for renten.

«Det betyr at renten, som normalt er det viktigste botemiddelet mot konjunkturelle tilbakeslag, ikke vil kunne avlaste situasjonen hvis de økonomiske utsiktene skulle forverre seg. Dette bidrar til at det er stor usikkerhet rundt det videre forløpet i norsk økonomi», skriver SSB i sin prognose.

– I prognosene har vi lagt til grunn at smitten holdes nede med få aktive smitteverntiltak, men det er risiko for at smitten igjen kan tilta, både nasjonalt og internasjonalt. I så fall vil lavkonjunkturen kunne bli både dypere og adskillig mer langvarig enn det vi nå ser for oss, uttaler Thomas von Brasch.

Han uttaler videre at «norsk økonomi er i dyp krise, utsiktene har bedret seg de siste ukene».

– Renten blir rekordlav lenge

SSB trekker frem at pengepolitikken omtales ofte som førstelinjeforsvaret i konjunkturstyringen. I løpet av knappe to måneder har Norges Bank satt ned styringsrenten tre ganger med til sammen 1,5 prosentpoeng til null prosent. I tillegg til lavere rente, er det vedtatt flere tiltak for å redusere lånekostnadene og bidra til å opprettholde aktivitet gjennom nye utlån til virksomheter.

– Renten ventes å være rekordlav lenge, men vi tror på en forsiktig renteoppgang fra 2022, uttaler Thomas von Brasch.

SSB venter at styringsrenten vil være 0,75 prosent ved utgangen av 2023, og sier at dette er betydelig lavere enn hva som kan anses å være et normalt rentenivå på mellom to og tre prosent.

Tror på vekst fra 2022

Videre skriver SSB i sine prognoser at:

«Selv om realrentene nå er lave, vil utsikter til lavere realinntektsvekst, sammen med noe lavere befolkningsvekst og fortsatt stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen, trolig føre til et moderat fall i boligprisene gjennom deler av 2020. Ettersom forklaringsfaktorene til boligprisutviklingen trekker i litt ulike retninger, ser vi for oss en forsiktig oppgang i boligprisene i 2021.»

– I 2022 og 2023 vil aktivitetsutviklingen i norsk økonomi normaliseres samtidig som renten fremdeles ventes å være på et lavt nivå. Dette bidrar til en vekst i boligprisene på rundt tre prosent i disse årene, uttaler Thomas von Brasch.

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch