FinansWatch

Svekket krone rammet BRAbank

At den norske kronen tapte 17 prosent i verdi mot euro under første kvartal rammet kvartalsresultatet til digitalbanken BRAbank hardt. Kronesvekkelsen hadde negativ innvirkning på resultatet tilsvarende 14 millioner kroner.

Hans Ljøen og BRAbank gikk på valutasmell i første kvartal. | Foto: BRAbank

Banken leverte dermed et resutat før skatt i første kvartal på minus 11,8 millioner kroner ned fra 7,1 millioner i samme periode i fjor.

Netto renteinntekter endte på 83,7 millioner kroner, en økning på 4,1 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor (80,3 mill. kroner).

Tap på utlån var 58,3 millioner kroner mot 42,4 millioner kroner i samme kvartal i fjor. 

«Den økonomisike utviklingen var i tråd med forventningene. Covid-19-pandemien og oljeprissjokket førte til valutasvingninger som alvorlig påvirket resultatet i første kvartal negativt. Jeg er stolt over hvordan organisasjonen har håndtert utbruddet og at vi har klart å ha tilnærmet normal virksomhet fra et kundeperspektiv», skriver administrerende direktør Hans Ljøen i en kommentar i rapporten.

Selv om banken sier seg å ha opplevd en begrenset innvirkning fra koronakrisen, inførte den likevel en pause i all utlånsaktivitet fra midten av mars. Planen er å gjenoppta utlånsvirksomheten før utgangen av mai.

«Fokus fremover vil være å overvåke og aktivt håndtere kredittrisiko, drive en kostnadseffektiv virksomhet og opprettholde en sunn kapitaldekning samtidig som vi støtter våre kunder», skriver Ljøen videre.

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch