Venter kraftig fall på boliglån

Bankene venter den største nedgangen i etterspørselen etter boliglån siden finanskrisen. Det kommer frem i ny utlånsundersøkelse fra Norges Bank.
Norges Bank la frem utlånsundersøkelse. | Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
Norges Bank la frem utlånsundersøkelse. | Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Koronakrisen har ikke bare ført til en kraftig innbremsing av norsk økonomi, men også til mange ekstraordinære grep, som at Norge Bank har kuttet styringsrenten med 1,25 prosentpoeng siden pandemien tok fart, permitteringsordninger som gjør at dem som ikke kan jobbe får beholde lønnen og kontantstøtteordning til koronarammede bedrifter. 

Usikkerheten som følger i sporene av slike tiltak gjør at bankene venter et kraftig fall i etterspørselen etter lån med pant i bolig i andre kvartal. “Om denne forventningen blir realisert, vil det være det største rapporterte fallet i etterspørselen etter boliglån, slik vi måler den i utlånsundersøkelsen, siden finanskrisen”, skriver banken i rapporten.

 

Vanskeligere å få lån

Bankene ser ikke bare for seg att færre vil søke om lån, de regner også med at det vil bli vanskeligere å få lån i tiden fremover. 

“Bankene forventer noe innstramming i kredittpraksis i andre kvartal for både husholdninger og foretak. Innstrammingen er størst for husholdninger, og det er særlig de makroøkonomiske utsiktene som bidrar. Noen banker rapporterer også at redusert risikovilje og mulighet for mislighold og tap gjør dem mer restriktive overfor nye lånekunder”, skriver Norges Bank i rapporten. 

På bedriftssiden ventes også en nedgang i låneetterspørsel men ikke like store som for boliglån, men her spriker synet mellom bankene. Noen regner med at tap av inntekter vil føre til økt lånebehov, men andre venter at lav aktivitet vil redusere lånebehovet. 

 

Økt bruk av kreditt

Derimot rapporteres det om økt utnyttelse av kredittlinjer for foretak, noen som ventes ytterligere å øke i andre kvartal. 

“Foretakskundene har i større grad enn tidligere problemer med å betale avdrag, og avdragsfrihet blir brukt for å hjelpe foretakene som er rammet av utbruddet. Kundegruppene som har fått størst problemer med å betjene gjelden er små og mellomstore bedrifter (SMB) og selvstendig næringsdrivende, mens større foretak har noe mindre problemer”, skriver Norges Bank 

 Svarene i undersøkelsen ble hentet inn i perioden 26. mars til 16. april. 

 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også