Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank fusjonerer 

Hans Kristian Glesne blir direktør for den sammenslåtte banken i Hol kommune.
Foto: Per Skøien
Foto: Per Skøien

Styrene i Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank vedtok den 15. april 2020 en avtale om fusjon av de to bankene, som blir hetende Skue Sparebank.

Den sammenslåtte bankens forretningsadresse vil være i Hol Kommune. Hans Kristian Glesne blir administrerende banksjef og Torgeir Nøkleby blir viseadministrerende banksjef.

Styreleder blir ledet av George Fulford (Skue) og nestleder i styret blir Gunn Iren Midtbø (Hønefoss), skriver bankene i en børsmelding.

Den sammenslåtte banken ville per utgangen av 2019 ha hatt:  

  • Egenkapital på MNOK 1 394  
  • En samlet ren kjernekapitaldekning på 18,3 prosent, kjernekapitaldekning på 20,0 prosent og en ansvarlig kapitaldekning på 22,2 prosent 
  • Forretningskapital på ca. NOK 16,1 mrd.
  • Nye Skue Sparebank blir den fjerde største banken i Eika-alliansen.

Bankene vil få en eierbrøk på 30,5 %, hvor dagens egenkapitalbeviseiere i Skue Sparebank skal eie 90,8 % av eierandelskapitalen, egenkapitalbeviseierne i Hønefoss Sparebank skal eie 9,2 %. Dette innebærer at Skue Sparebank skal utstede 192 256 egenkapitalbevis i vederlag til egenkapitalbeviseierne i Hønefoss Sparebank. 

Gjennomføringen av fusjonen er betinget av at forstanderskapet i Skue Sparebank og generalforsamlingen i Hønefoss Sparebank treffer nødvendige vedtak i møtene den 19. mai 2020, og at Finanstilsynet gir nødvendig tillatelse til gjennomføring. Det tas sikte på å gjennomføre fusjonen medio juli 2020, med forbehold om godkjenning hos Finanstilsynet.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også