FinansWatch

Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank fusjonerer 

Hans Kristian Glesne blir direktør for den sammenslåtte banken i Hol kommune.

Foto: Per Skøien

Styrene i Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank vedtok den 15. april 2020 en avtale om fusjon av de to bankene, som blir hetende Skue Sparebank.

Den sammenslåtte bankens forretningsadresse vil være i Hol Kommune. Hans Kristian Glesne blir administrerende banksjef og Torgeir Nøkleby blir viseadministrerende banksjef.

Styreleder blir ledet av George Fulford (Skue) og nestleder i styret blir Gunn Iren Midtbø (Hønefoss), skriver bankene i en børsmelding.

Den sammenslåtte banken ville per utgangen av 2019 ha hatt:  

  • Egenkapital på MNOK 1 394  
  • En samlet ren kjernekapitaldekning på 18,3 prosent, kjernekapitaldekning på 20,0 prosent og en ansvarlig kapitaldekning på 22,2 prosent 
  • Forretningskapital på ca. NOK 16,1 mrd.
  • Nye Skue Sparebank blir den fjerde største banken i Eika-alliansen.

Bankene vil få en eierbrøk på 30,5 %, hvor dagens egenkapitalbeviseiere i Skue Sparebank skal eie 90,8 % av eierandelskapitalen, egenkapitalbeviseierne i Hønefoss Sparebank skal eie 9,2 %. Dette innebærer at Skue Sparebank skal utstede 192 256 egenkapitalbevis i vederlag til egenkapitalbeviseierne i Hønefoss Sparebank. 

Gjennomføringen av fusjonen er betinget av at forstanderskapet i Skue Sparebank og generalforsamlingen i Hønefoss Sparebank treffer nødvendige vedtak i møtene den 19. mai 2020, og at Finanstilsynet gir nødvendig tillatelse til gjennomføring. Det tas sikte på å gjennomføre fusjonen medio juli 2020, med forbehold om godkjenning hos Finanstilsynet.

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch