FinansWatch

Konsumprisindeksen fortsetter å øke

Prisene i Norge har steget med 5,1 prosent fra november i fjor til november i år. Høye strømpriser forklarer mye av økningen.

Foto: Heiko Junge / NTB

Strømprisene står for 3,3 prosent av økningen, ifølge Statistisk sentralbyrå. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie har steget med 123,5 prosent fra november i fjor til november i år.

– Vi må 13 år tilbake i tid, til oktober 2008, for å finne en tilsvarende tolvmånedersvekst i KPI. Ikke overraskende er det de fortsatt høye elektrisitetsprisene som bidrar klart mest til oppgangen, sier førstekonsulent Trym Kristian Økland i SSB.

Fra oktober til november gikk konsumprisindeksen opp med 0,8 prosent.

Fra november 2020 til november 2021 har prisene på elektrisitet inkludert nettleie steget med 123,5 prosent. Mindre nedbør enn normalt i Sør-Norge i sommer og tidlig høst har bidratt til mindre tilsig og lavere fyllingsgrad hos norske kraftverk enn normalt. Videre påvirkes de norske strømprisene av prisnivåene i landene rundt oss, og i år har det også vært høye energipriser i store deler av Europa, skriver SSB.

I november var tolvmånedersveksten i KPI-JEL 1,8 prosent.

– Det betyr at prisene på elektrisitet inkludert nettleie alene bidro til å trekke KPI opp 3,3 prosentpoeng i perioden. Tilsvarende differanse mellom KPI og KPI-JEL har vi ikke målt før, sier Økland.

– Ser vi bort fra strømprisenes betydelige bidrag til veksten i KPI i november, registrerte vi prisoppgang på drivstoff, samt hotell- og restauranttjenester, utdyper han.

Økningen i konsumprisindeksen ble dempet av at matvarer og alkoholfrie drikkevarer har hatt en prisnedgang på 3,6 prosent de siste tolv månedene.

– Det må fortsatt sees som en effekt av at avgiften på sjokolade- og sukkervarer samt alkoholfrie drikkevarer ble fjernet i år, sier Økland.

KPI-JEL er KPI uten elektrisitet: Dette er en indikator der prismaterialet og vektandelene til elektrisitet inkludert nettleie i KPI blir holdt utenfor beregningene. Øvrig beregning er identisk med beregningsopplegget for KPI, ifølge SSB.

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch