FinansWatch

Flere mister tålmodigheten: EBA gir bankene frist til å tilpasse seg PSD2-direktivet

Det har gått 1,5 år siden det nye PSD2-direktivet kom, men norske banker er fortsatt ikke i mål med å tilpasse seg regelverket. Nå begynner den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA å miste tålmodigheten, og gir bankene frist til 30.april.

Foto: Jörgen Skjelsbæk (bakgrunn), Finanstilsynet (innfelt)

Ifølge Shifter må bankene nå få opp farten med å få på plass PSD2, og gi tredjepartsaktører tilgang til informasjon fra kundenes brukskontoer. Den europeiske banktilsynsmyndigheten, EBA, gir bankene frist til 30. april på å få på plass de nødvendige funksjonene.

«EBA forventer, i tilfelle hindringer fortsatt eksisterer etter nevnte deadline, at nasjonale tilsynsmyndigheter tar i bruk mer effektive tiltak for å forsikre at lovene etterleves, inkludert, men ikke begrenset til, å tilbakekalle fritaket fra reserveløsning som banker, kortutstedere eller e-pengeforetak allerede har fått og/eller utstede bøter», skriver EBA.

Shifter hart spurt Finanstilsynet om alle norske banker vil kunne ha på plass funksjonalitet som lever opp til kravene i PSD2-direktivet før 30. april?

– Finanstilsynet har en løpende oppfølging av bankenes arbeid med grensesnittene for å følge opp at bankenes løsninger snarest mulig samsvarer med regelverket. For filialer av utenlandske banker skjer dette i samhandling med respektive hjemlandsmyndighet. Finanstilsynet observerer progresjon i bankenes arbeid, svarer seksjonssjef Olav Johannessen i seksjon for IT og betalingstjenester.

Videre spør Shifter om de har vært for snille med bankene, når EBA må gå ut med en uttalelse som dette, 1,5 år etter at regelverket ble innført?

– Når banker som har valgt å utvikle dedikerte grensesnitt (api-er) ikke har på plass funksjonalitet og tilgjengelighet som er tilsvarende bankens ordinære kundegrensesnitt nærmere 1,5 år etter at delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/389 trådte i kraft, sier det seg selv at det ikke er tilfredsstillende.

Fintech Norway tar nye grep for å presse bankene 

Finanstilsynet: – PSD2-tilsynet av Sparebanken Vest er ikke et tematilsyn

Sparebanken Vest bekrefter manglende PSD2-API

ZTL Payment Solution etterlyser sterkere virkemidler fra Finanstilsynet: – Det går for tregt

Konkurransetilsynet om Hordes klager mot Vipps': – Naturlig med dialog mellom tilsynene i slike saker 

Mer fra FinansWatch

– Det har vært et sterkt kvartal

Det var en svært fornøyd konsernsjef som la fram kvartalsresultatene til Sparebank 1 SMN i går. – Av sparebankene tror jeg vi topper avkastningstabellen, sa Jan-Frode Janson.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch