FinansWatch

Danske Bank er politianmeldt

Finanstilsynet i Danmark har politianmeldt Danske Bank for uriktige og villedende signaler til markedet.

Foto: Nikolaj Skydsgaard/Reuters/Ritzau Scanpix

Finanstilsynet har politianmeldt Danske Bank i Danmark for markedsmanipulasjon, skriver FinansWatch Danmark. I følge tilsynet har Danske Bank sendt «uriktige og villedende signaler til markedet om tilbudet og etterspørselen av en rekke finansielle instrumenter.»

Det har skjedd gjennom at «Danske Bank et betydelig antall ganger i en årrekke har inngått avtaler om kjøp eller salg av finansielle instrumenter som ikke endrer eiendomsretten til de aktuelle  instrumentene,» skriver det danske Finanstilsynet.

Tilsynet skriver videre: «Finanstilsynet vurderer dessuten at Danske Bank har overtrådt sin plikt til å innføre og opprettholde effektive rutiner, systemer og prosedyrer med hensikt å avsløre og rapportere handelsordrer og transaksjoner med finansielle instrumenter som kunne utgjøre markedsmisbruk, ved kun i begrenset omfang siden 3. juli 2016 å ha foretatt markedovervåkning av mottatte og videreformidlede ordrer og gjennomførte transaksjoner.»

Wash trades

De problematiske transaksjonene handler ifølge tilsynet om såkalte «wash trades», hvor Danske Bank har gjennomført oppgjør for et betydelig antall motstridende ordre som banken har formidlet og gjennomført på vegne av kunder. Det har resultert i at kundene handlet med selg selv som motpart i stedet for markedet, og handlene dermed ikke har medført endring i eiendomsretten.

Tilsynet mener det i utgangspunktet ikke er legitime årsaker til slike handler og at de kan medføre uriktige og villedende signaler til markedet og andre investorer.

«Finantilsynet vurderer det ikke slik at banken har handlet med seg selv med vilje, men at handlene avspeiler en svikt i bankens markedsovervåkning. Handel med seg selv er dog ulovlig dersom den utviste adferden er markedsmanipulerende uavhengig av om investoren med overlegg har handlet med seg selv eller ikke. Det avgjørende for om adferden er markedmanipulerende er om den har vært egnet til å gi villedende signaler om tilbudet på, etterspørselen etter eller kursen på et finansielt instrument. Finanstilsynet har i den forbindelse lagt vekt på det store omfanget av handler og den lange perioden de har foregått i», skriver det danske Finanstilsynet.

Innfører nye mekanismer

Politianmeldelsen kommer i kjølvannet av en inspeksjon det siste året av bankens markedsovervåkningsfunksjon som resulterte i påbud og ytterligere undersøkelser.

– Dette er en sak vi tar veldig alvorlig. Vi har ikke hatt en tilstrekkelig markedsovervåkning og vi har derfor siden 2019 investert betydelig for å styrke systemene og kontrollene i tett dialog med Finanstilsynet. De såkalte omvendte handlene skyldes mangelfulle prosedyrer og vi har innført nye kontroller for å unngå at noe lignende skjer igjen. De enkelte handlene hadde en reell kjøps- eller salgsinteresse (rebalansering av porteføljer) og vi har ikke funnet noen tegn til forsettlige handlingen eller til at kunder eller markedsaktører har blitt skadelidende, sier Philippe Vollot, complianceansvarlig i Danske Bank.

Danske Bank har i etterkant har iversatt tiltak for å unngå fremtidige wash trades. Finanstilsynet har ikke undersøkt om kursen på de finansielle instrumentene er påvirket av handlene.

Politianmeldelsen kommer dagen etter Danske Banks generalforsamling, hvor styreformann Karsten Dybvad adresserte året 2019, hvor en annen sak (Flexinvest Fri-saken) dukket opp relativt kort tid etter generalforsamlingen.

– Jeg uttalte i fjor at nye alvorlige saker kan oppstå. Det kan vi ikke gi garantier mot. Men jeg ga uttrykk for at slike saker vil bli håndtert omgående, hvis eller når de oppstår, sier Dybvad til FinansWatch Danmark.

Danske Bank Norge vil ikke kommentere om anmeldelsen involverer virksomheten i Norge, men henviser til konsernledelsen i Danmark.

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch