FinansWatch

Winkelman ferdig i bransjen: –Sparebankmodellen har et viktig konkurransefortrinn

Debatt: Iman Winkelman er ferdig som direktør for Sparebankforeningen. Dette innlegget er hans avskjedsbrev til bransjen.

Iman Winkelman er ferdig som direktør for Sparebankforeningen. I dette innlegget oppsummerer han sin tid som leder. | Foto: Anne Grete Storvik

I løpet av det det siste halvannet året har jeg fulgt de lokale og regionale sparebankene tett gjennom rollen som leder for Sparebankforeningen. Dette har overbevist meg om at sparebankmodellen representerer et viktig konkurransefortrinn i et stadig mer konkurranseutsatt bankmarked.

Tidligere i vår la regjeringen frem sin årlige finansmarkedsmelding. Gjennom meldingen gjør Finansdepartementet et tydelig poeng ut av at sparebankene utgjør en viktig del av finansnæringen i Norge, og spiller en særlig viktig rolle som kilde til finansiering for næringslivet i alle deler av landet.

Omtalen av sparebanksektoren i finansmarkedsmeldingen, representerer bare et av mange eksempler som underbygger og synliggjør sparebankenes rolle og betydning i vår tid. Fra før vet vi at sparebankene over tid har beholdt og styrket sin markedsposisjon når det gjelder utlån i privatmarkedet, og at nesten halvparten av norske småbedrifter har lokal- eller regionalbanken som sin långiver. Sparebankene scorer også høyt når det gjelder kundetilfredshet- og lojalitet.

Ingen selvfølge

Det er på ingen måte en selvfølge at sparebanksektoren, 200 år etter at den første sparebanken ble etablert i Norge, fortsatt skal representere en sterk og konkurransedyktig del av finansnæringen. Over tid, og i særdeleshet etter finanskrisen, har kravene og forventningene til banknæringen blitt stadig strengere fra både myndighetene og forbrukerne. I tillegg har det skjedd store endringer på områdene for teknologi, digitalisering og forbrukeratferd i løpet av de siste tiårene. Trekker vi linjene langt tilbake i tid, har de norske sparebankene overlevd både verdenskriger, bankkriser og globale pandemier.

Imponerende omstillingsevne

En viktig årsak til at sparebankene har lykkes med å beholde og befeste sin posisjon over tid, skyldes sektorens evne til å omstille, utvikle og fornye seg. Først og fremst har dette tatt form av en lang rekke omdanninger og fusjoner som har redusert antall enkeltsparebanker, men som har styrket sparebanksektoren som helhet. I tillegg har tett samarbeid på alliansenivå medvirket til gode fellesskapsløsninger som har kommet både små og store sparebanker til gode. Sparebanksektoren har også lykkes med å kombinere bruk av moderne teknologi med evnen til å beholde nærhet til egne kunder.

En annen avgjørende faktor for sparebankenes suksess, ligger i sparebankenes felles ide- og verdigrunnlag. Ved å holde fast ved tanken om hjelp til selvhjelp, og ved å ha et bevisst forhold til at sparebanken skal bidra til positiv utvikling i bankens nærområde, tar man et aktivt valg om å være noe mer enn bare en bank. Dette har historisk tjent sparebanksektoren godt. Sett i lys av at FNs bærekraftsmål i stadig økende grad får oppmerksomhet, er det all grunn til å tro at sparebankenes brede nærings- og samfunnstilnærming også vill representere et viktig konkurransefortrinn i fremtiden.

Takk for meg

I skrivende stund er jeg i ferd med å avslutte min reise i sparebankland gjennom rollen som leder av Sparebankforeningen. Det er med stor takknemlighet jeg ser tilbake på tiden som representant for en sektor som gjennom generasjoner har lykkes med å være i kontinuerlig utvikling og forandring, men som samtidig holder fast ved viktige særpreg som gjør sparebankene både gjenkjennelige og robuste i et marked preget av stadig tøffere konkurranse fra både nasjonale og internasjonale aktører. Takk for meg!

Iman Winkelman
Direktør Sparebankforeningen frem til 31.mai 2022.

Styrelederen i ASbank: – Kritikken er definitivt en rettesnor for oss

Nordea rapporterte selv mistanker om utro ansatte til politiet

Baastad klar til å gi fra seg stafettpinnen: – Stolt over det vi har fått til

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch