FinansWatch

Landkreditt bank: Internasjonale forhold senker resultatet

Krigen i Ukraina gir høyere rente og svak kursavkastning på verdipapirer.

Ole Laurits Lønnum er konsernsjef i Landkreditt. | Foto: Bjørn H. Stuedal

Landkreditt bank oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 2,15 prosent i første halvår 2022,

Landkreditt bank oppnådde et resultat etter skatt i andre kvartal på 26,9 millioner kroner, ned fra 46 millioner kroner i samme periode i fjor.

Konsernets netto renteinntekter i kvartalet ble 102,4 millioner kroner, mot 89 millioner i andre kvartal 2021. Konsernet hadde andre driftsinntekter i kvartalet på minus 13,2 millioner kroner, mot pluss 18,7 millioner i samme periode i fjor.

Utlånsveksten de siste 12 månedene er 4,45 prosent. Totalt utlån ved utgangen av kvartalet var på 27,84 milliarder kroner. Innskuddsdekningen var på 92,7 prosent.

Rentenettoen utgjør 0,65 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i første halvår.

Landkreditt bank sin kostnadsprosent ble 49 prosent i første halvår.

Internasjonal usikkerhet

Landkreditt bank leverte et resultat før skatt etter første halvår 2022 på 87,6 millioner kroner. Det er 53,9 millioner mindre enn samme periode i 2021.

Ifølge Landkreditt skyldes resultatfallet usikkerhet knyttet til utviklingen i nasjonal og internasjonal økonomi, samt krigen i Ukraina, som har bidratt til en periode med sterkt økende markedsrenter og svak kursavkastning på verdipapirer og lignende.

I perioden har kursavkastningen på Landkreditts investeringer i verdipapirer og lignende produkter falt med 69,7 millioner kroner.

Økende markedsrente påvirker bankens rentemargin, selv om dette oppveies noe av god utlånsvekst.

– Økende markedsrente påvirker i stor grad utviklingen i rentemarginen som følge av at noe av innlånskostnadene øker nærmere 2 måneder før utlånsrentene reguleres tilsvarende. God utlånsvekst har motvirket noe av dette. Samtidig vil et høyere rentenivå over tid bidra til økning i netto renteinntekter og resultat, skriver banken i sin halvårspresentasjon.

Politiet om DNB-saken: – Denne saken er spesielt stor

Landkreditt forsikring: Markant forbedring innen gruppeliv i andre kvartal

Landkreditt Banks finansinntekter falt med 20 millioner i første kvartal


Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch