Nidaros Sparebank føler seg trygge til tross for tap

Med en høy andel offentlig ansatte på kundelisten venter banken å bli mindre rammet enn andre.
Bjørn A. Riise er banksjef i Nidaro Sparebank.
Bjørn A. Riise er banksjef i Nidaro Sparebank.

Bankens resultat etter skatt fra første kvartal i 2020 ble -1,7 millioner kroner. Det er en reduksjon på 8,9 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Rentenetto i første kvartal er 20,9 millioner kroner mot 17,5 millioner kroner i fjor. «Styret forventer en lavere rentenetto utover året sammenlignet med fjoråret,» står det i kvartalsrapporten.

Det er  koronapandemien som har forårsaket de negative endringene. En annen konsekvens av pandemien er bankens økte tapsavsetninger i utlånsporteføljen på 3,6 millioner.

Lav ekspoinering mot utsatte kundegrupper

«Kvartalets tapsavsetning for eventuelle fremtidige tap er ment å ta høyde for økt usikkerhet knyttet til risikoutsatte bransjer,» står det i kvartasrapporten.

Likevel presiseres det at banken har lav eksponering mot de mest utsatte kundegruppene innenfor olje, offshore, luftfart og reiseliv, men i stedet har kunder som er arbeidstagere hos Trondheim kommune, St Olavs hospital, SINTEF og NTNU. Derfor antar styret «...at vi vil oppleve lavere mislighold og tap enn for en gjennomsnittlig norsk utlånsportefølje om pandemien og mottiltak varer i mange kvartaler.»

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også