Høyesterett: Betaling i bank kan frita kunder ved svart arbeid

I en høyesterettsdom har det blitt slått fast at kunder av leverandører som ikke betaler skatt kan slippe erstatningsansvar dersom de betaler i banken.
Illustrasjonsbilde. Høyesterett har slått fast at betaling via bank kan unnta privatpersoner fra erstatningsansvar til Skatteetaten ved svart arbeid.
Illustrasjonsbilde. Høyesterett har slått fast at betaling via bank kan unnta privatpersoner fra erstatningsansvar til Skatteetaten ved svart arbeid.

Høyesterett har behandlet en sak om hvorvidt en kunde kan være erstatningsansvarlig dersom en leverandør ikke betaler skatt, en typisk situasjon for svart arbeid. 

I saken som er behandlet hadde en privatperson engasjert et utenlandsk firma til å føre opp en bolig. Firmaet betalte ikke merverdiavgift og var heller ikke registrert i momsregisteret. Skatteetaten mente da at privatpersonen var ansvarlig for manglende merverdiavgift.

Høyesterett ga imidlertid ikke Skatteetaten fullt medhold i saken. 

«Retten slår fast at forbrukeren ikke kunne ilegges ansvar. I dommen blir det vist til at kjøper må kunne fri seg fra ansvaret ved å betale for tjenesten (eller eventuelt varer kjøpt sammen med tjenesten) via bank», skriver Revisorforeningen i en pressemelding.

– Denne dommen viser hvor viktig det er å betale for varer og tjenester via bank, sier rådgiver Camilla Brunfelt i Revisorforeningen. 

Sporbarheten i bankoverføringer er etter Revisorforeningens skjønn dempende på svart omsetning i utgangspunktet, og kan nå brukes av forbrukere til å gjøre bevisste valg om de vil bidra til svart omsetning eller ikke. 

– Forbrukere flest har ikke inngående kunnskap om hvordan de kan finne ut om en leverandør utfører arbeid svart. Å pålegge forbrukere et slikt ansvar vil derfor være både tyngende og urimelig, sier Brunfelt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også