FinansWatch

ESMA har sendt flere forslag til høring

Den europeiske verdipapir – og markedstilsynsmyndigeten (ESMA) foreslår flere endringer av regler knyttet til finans.

ESMA har sendt forslag til endringer i forordningene om handelsplikt og clearingplikt på høring. Endringene kommer ifølge Finanstilsynet som følge av opphøret av referanserentene EONIA og LIBOR, og utfyller endringene som er gjort i såkalte kommisjonsforordninger i februar.

Videre har ESMA har sendt et på høring et forslag om revidering av den tekniske reguleringsstandarden ((EU) 2018/1645) om form og innhold i søknad om anerkjennelse som administrator av referanseverdier i tredjeland.

Et forslag til endring av regler om oppgjørsdisiplin under CSDR er også sendt på høring. I 2014 fastsatte EU regler for verdipapiroppgjøret og verdipapirsentraler i CSDR. Reglene er gjennomførte i norsk rett i verdipapirsentralloven.

Forslaget som ESMA nå har sent til høring er et forslag som søker å forenkle prosessen for innkreving og omfordeling av bøter ved manglende oppgjør for «cleara» transaksjoner, ifølge Finanstilsynet.

Finanstilsynet publiserer veileder om hvitvasking og terrorfinansiering for eiendomssektoren

Lunar om oppkjøpstrøbbel: – Ingen forutsigbar vei for å sikre den kapitalen som kreves

Regelendring gjør at IRB-banker vil bli oftere vurdert

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch