FinansWatch

Motsyklisk kapitalbuffer holdes uendret

Norges Bank satte torsdag opp renten med historisk høye 0,5 prosentpoeng. Men motsyklisk kapitalbuffer får stå.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Torsdag formiddag satte sentralbanken opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, det høyeste rentehoppet på 20 år i Norge. Rentebanen viser nå en styringsrente på tre prosent neste sommer.

I sammenheng med rentemøtene pleier Norges Bank også å vurdere om motsyklisk kapitalbuffer er satt tilstrekkelig høyt. Bufferet har sin egen vedtatte bane fremover og settes opp fra 1,0 til 1,5 prosent ved utgangen av juni.

Fra årsskiftet skal bufferet økes til 2,0 prosent og i mars 2023 økes det videre til 2,5 prosent.

I forbindelse med dagens rentemøte har sentralbanken imidlertid ikke valgt å øke – eller redusere – motsyklisk kapitalbuffer for bankene ytterligere.

– Kravet til motsyklisk kapitalbuffer gjør bankene mer solide, og dermed mer robuste i møte med forstyrrelser, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

«Bankene er godt rustet til å oppfylle vedtatte krav til motsyklisk kapitalbuffer og samtidig opprettholde kredittilbudet», skriver Norges Bank i meldingen.

I tillegg til beslutningen har Norges Bank publisert to nye memoer som redegjør for beslutningsrammeverket banken bruker for motsyklisk kapitalbuffer og systemrisikobuffer.

Disse kan leses her:

Historisk høyt rentehopp torsdag

Bank2-undersøkelse – Folk mister nattesøvnen av økte renter

Danske Bank får selge Danica: – Vi så etter en strategisk samarbeidspartner

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch