FinansWatch

Norges Bank om krypto: Behov for bedre regulering

– Det er behov for bedre regulering av kryptoaktiva og tilknyttede tjenester. Norges Bank følger utviklingen og vil bidra til regulering som fremmer ansvarlig innovasjon, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache. | Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Norges Banks rapport Finansiell infrastruktur 2022, som kom fredag, tar for seg kostnader i det norske betalingssystemet og kunderettet betalingsformidling.

En ny undersøkelse fra Norges Bank viser at de samfunnsøkonomiske kostnadene i betalingssystemet i Norge er lave sammenlignet med andre land. Som andel av BNP for Fastlands-Norge har ressursbruken gått noe ned fra 2013 til 2020.

Norges Bank eksperimenterer med digitale kroner

Planen er at Norges Bank, i samarbeid med Finanstilsynet, skal sette i gang testing av cybersikkerhet etter rammeverket TIBER i Norge i 2023.

– Truslene mot grunnleggende nasjonale interesser og kritisk infrastruktur kommer i stadig større grad fra det digitale rom. Cyberangrep blir brukt av ulike trusselaktører, og kan være et verktøy i krig og konflikt.

– Cyberhendelser har potensial til å true det finansielle systemet og finansiell stabilitet. Internasjonalt er det bred enighet om at motstandsdyktigheten mot cyberangrep i finansiell sektor må styrkes. Det krever samhandling mellom offentlige myndigheter og private aktører, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Norges bank gjennomfører nå eksperimentell testng av tekniske løsninger for digitale sentralbankpenger.

– Samtidig jobber vi videre med å analysere konsekvensene av å innføre slike penger, heter det fra banken.

Norges Bank jakter leverandør for å teste digitale sentralbankpenger

Kryptoaktiva er i dag lite brukt for ordinære betalinger, men andre bruksområder er i sterk vekst. Utviklingen av såkalte stablecoins – digitale valutaer som skal være stabile mot offisielle valutaer – kan bidra til at kryptoaktiva blir viktigere ved ordinære og grensekryssende betalinger, ifølge Norges Bank.

– Det er behov for bedre regulering av kryptoaktiva og tilknyttede tjenester. Norges Bank følger utviklingen og vil bidra til regulering som fremmer ansvarlig innovasjon, sier Wolden Bache.

Økte tapsavsetninger og uro i markedet gir svakt resultat fra Nidaros

Schibsted kjøper dansk banksammenligningstjeneste

Kun ett finansselskap på topplisten til Norsk Kundebarometer


Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch