FinansWatch

Ber finansministeren garantere at Økokrim-enhet ikke skal kontrolleres av nytt EU-byrå mot hvitvasking

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) advarer mot at Enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim kommer under kontroll av et eventuelt nytt EU-byrå.

Medlem i Finanskomiteen på Stortinget, Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er bekymret for hvordan det foreslåtte EU-byrået som skal jobbe mot hvitvasking,skal organiseres. | Foto: Terje Pedersen / NTB

Gjelsvik, som sitter i Finanskomiteen på Stortinget, ba nylig finansminister Jan Tore Sanner (H) svare på hvilke konsekvenser forslaget om et nytt EU-byrå som skal jobbe mot hvitvasking og terrorfinansiering, vil få for Norge.

Europakommisjonen la i mai 2020 frem en ny handlingsplan for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.

Gjelsvik trekker frem at to av punktene i planen innebærer henholdsvis overvåking av hvitvasking og terrorfinansiering på EU-nivå, og etablering av en støtte- og samarbeidsmekanisme for enheter for finansiell etterretning. Den 20. juli foreslo Europakommisjonen fire ulike rettsakter om antihvitvasking og -terrorfinansiering.

Ber om garanti

Stortingsrepresentant Gjeldsvik etterlyste svar på hvilke prinsipielle og praktiske konsekvenser forslaget vil kunne få for Norge, og ba også statsråden garantere at Norge ikke vil avstå suverenitet til det nye organet.

– Det kan synes at kommisjonen mener dette best kan oppnås gjennom å opprette et nytt byrå med vide fullmakter, som også skal være sektorovergripende, ifølge ordlyden. Ut fra teksten i forslaget kan det være grunn til å frykte at det for Norge sin del kan være slik at i alle fall Enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim kan kunne komme under kontroll av et potensielt nytt EU-byrå, skriver Gjeldsvik.

– Slik teksten står kan det heller ikke utelukkes at det kan ha videre implikasjoner for Økokrim eller andre norske statsorgan. Økokrim er en del av norsk politi, men jeg er kjent med at Finansdepartementet har fått ansvar for å følge opp dette konkrete forslaget fra EU-kommisjonen.

Sanner: – For tidlig å si

Finansminister Jan Tore Sanner (H) viser i sitt svar til at det nye EU-byrået som skal jobbe mot hvitvasking og terrorfinansiering (Anti-Money Laundering Authority (AMLA)), er foreslått å skulle få en vesentlig rolle i et fremtidig europeisk regime i dette arbeidet.

– I mange tilfeller vil grensekryssende utfordringer løses bedre og mer effektivt ved samarbeid over landegrensene. Det inkluderer også samarbeid for å forebygge og motarbeide hvitvasking, terrorfinansiering og tilknyttet kriminalitet, svarer Sanner.

–  AMLA er foreslått å ha to ulike vedtaksorgan, avhengig av sakstype. Nasjonale myndigheter blir representert i ett av dem. I vedtaksorganet med nasjonal representasjon vil sammensetningen avhenge av saksfeltet, viser Sanner til.
Sanner presiserer at man foreløpig er på forlagsstadiet og at det er for tidlig å si hvordan dette blir til slutt.

Nytt lovforslag om bekjempelse av hvitvasking får kritikk fra mange hold

DNB har tidoblet antallet ansatte som jobber mot hvitvasking: – Maskinlæring hjelper oss å fjerne «falske saker»

Bankene får hvitvaskingsregning på 34 millioner euro 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch