FinansWatch

Finans Norge: – Gledelig at Finansdepartementet deler vårt syn

Finans Norge er glad for at Finansdepartementet deler deres syn om at bærekraftsindikatorene i taksonomiutkastet bør endres. Bransjeorganisasjonen er dermed fornøyd med at departementet har sendt høringsinnspill til EU-kommisjonen.

Agathe Bryde Schjetlein, bærekraftansvarlig i Finans Norge. | Foto: Finans Norge

I EUs arbeid med regelverket for bærekraftig finans har Europakommisjonen bedt om innspill til forslag for hvordan selskaper skal rapportere etter klassifiseringssystemet for bærekraftig økonomisk aktivitet, på folkemunne kalt taksonomien. Finansdepartementet har nylig gitt et høringsinnspill til EU-kommisjonen. Dette innspillet støttes av Finans Norge.

– Vi støtter opp om at finansforetak skal rapportere på bærekraftsindikatorer, men i vår gjennomgang av forslaget til utregning av den grønne brøken, identifiserte vi momenter som kan slå uheldig ut i det norske markedet, sier direktør for bærekraft i Finans Norge, Agathe Schjetlein en pressemelding.

I høringssvaret peker Finansdepartementet på at de foreslåtte nøkkeltallsindikatorene kan slå uheldig ut for banker med få utlån til store foretak. Kommisjonen har i utkastet lagt opp til at grønne utlån til små og mellomstore bedrifter ikke skal kunne regnes med i telleren i beregningen av GAR.

– Det er viktig at den grønne brøken gir et riktig bilde av hvor bærekraftige bankenes utlånsbalanse er, og det er avgjørende at brøken kan brukes som et redskap til å gå i dialog med bankens kunder slik at banken og kundene sammen kan jobbe for å bli mer bærekraftige, sier Schjetlein og legger til:

– Vi har hatt god dialog med Finansdepartementet i denne saken, og det er svært gledelig at de deler Finans Norges syn i denne viktige saken, sier Schjetlein.

Finans Norge: – Jeg er ikke bekymret for at det blir noe grønnvasking i norske banker 

Finans Norge: Ansettelser av bærekraftansvarlige er et skritt i riktig retning 

Finans Norge etterlyser bedre oppfølging av handlingsplanen for bærekraftig finans  

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch