FinansWatch

Finanstilsynet kritiserer Arctic Securities

Mener meglerhuset ikke har gjort nok for å sikre at innsidehandel ikke skal forekomme internt.

Illustrasjonsbilde. Arctic Securities blir kritisert av Finanstilsynet for å ikke ha hindret sine analytikere i å handle aksjer i selskaper de selv analyserer. | Foto: Arctic Securities/PR

Finanstilsynet har gjennomført en særskilt undersøkelse av meglerhuset Arctic Securities med henblikk på å se om det har vært mulig for selskapets ansatte å handle aksjer i selskaper de også analyserer.

Undersøkelsen ble blant annet utført etter avisoppslag i Dagens Næringsliv.

Finanstilsynet konkluderer med at det har vært mulig for meglerne i Arctic Securities å reagere på interne analyser av selskaper før resten av markedet fikk den samme informasjonen.

«Det er Finanstilsynets konklusjon i denne saken at Foretaket ikke har sørget for å ha på plass rutiner og prosedyrer for å sikre at finansanalytikere, med kunnskap om sannsynlig tidspunkt for offentliggjøring eller innholdet i en investeringsanalyse, ikke handler for egen eller andres regning i finansielle instrumenter som omfattes av investeringsanalysen før mottakere av analysen har hatt rimelig mulighet til å vurdere og handle ut fra innholdet», skriver tilsynet i rapporten.

Tilsynet kritiserer også Arctic Securities for ikke å ha innrettet selskapets rutiner slik at risikoen for interessekonflikter minimeres.

Arctic Securities har i etterkant av undersøkelsene gjennomført flere tiltak for å hindre at det kan stilles spørsmål ved analytikernes integritet.

Sakens utspring er avisdekning, blant annet i DN, om at Arctic Securities analytikere selv handlet aksjer i selskaper de hadde analyser på, før analysene ble gjort kjent for markedet og Arctics kunder. Seks Arctic-analytikere satt på et tidspunkt på aksjer i selskaper de selv jobbet med å analysere.

Ulike regler for norske aksjemeglere

DN: Finanstilsynet undersøker alle egenhandler til Arctic-ansatte

Borea-fond har flerdoblet forvaltningskapitalen  

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch