Finansforbundet krever bedre skatteregler for ansattes medeierskap

Finansforbundet mener det er positivt for produktivitet og balanse i virksomheter at ansatte går inn på eiersiden i egen bedrift. Men slik skattereglene er nå er det ingenting som stimulerer til dette.
Vigdis Mathisen, leder i Finansforbundet, vil ha sterkere insentiver for mederierskap i egen arbeidsgivers bedrift. | Foto: Finansforbundet
Vigdis Mathisen, leder i Finansforbundet, vil ha sterkere insentiver for mederierskap i egen arbeidsgivers bedrift. | Foto: Finansforbundet

Finansforbundet har fått utarbeidet en ny rapport, utført av NyAnalyse, for å belyse virkningene av ansatted medeierskap i en bedrift. De mener det er for stor forskjell i verdiskapningen mellom eiere og ansatte i mange virksomheter og at det fører til store inntektsforskjeller.

– Vi bør stimulere til medeierskap i mye større grad. Spesielt kollektive medeierskapsmodeller kan være et godt supplement til den nordiske modellen med sterke fagforeninger og høy grad av medbestemmelse. Men i Norge mangler vi både lovramme og insentiver for det, sier Vigdis Mathisen, leder i Finansforbundet i en pressemelding.

Hun gir regjeringen ros for skattefri rabatt for ansattaksjer som kom inn i statsbudsjettet for 2021, men Finansforbundet mener det ikke er nok.

– I tillegg til en ytterlig utvidelse av beløpsgrensene foreslår vi å utsette tidspunktet for skattelegging og å skattlegge fordelen ut over rabattgrensen som kapital i stedet for lønn. Dette vil gi en betydelig forbedring av ordningen, sier Mathisen. 

Finansforbundet mener koronapandemiens ringvirkninger er god timing for nye regler.

– I kjølvannet av pandemien må vi tenke nytt. Når medeierskap kan bidra til at vi skaper mer og fordeler likere, er tiden inne for å stimulere til det. Alle vinner på det. Lønn eller utbytte? Ja takk, begge deler, sier forbundslederen.

Finanstilsynet vil vite hvem som planlegger utbytte

Aktive eierfond ønsker nytt regelverk for opsjoner for å øke konkurransen

VFF-rapport: Kredittrisikoen for fondsbransjen må balanseres før neste krise 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også