FinansWatch

Fana Sparebank Eiendom får hvitvaskings-bot av Finanstilsynet

Fana Sparebanks eiendommeglervirksomhet må betale 350.000 kroner i bot for ikke å ha etterfulgt lovverket for hvitvasking og terrorfinansiering.

Arkivbilde. Fana Sparebanks filial på Os. Filialen har ikke direkte tiknytning til vedtaket. | Foto: Os Næringspark

Finanstilsynet har satt fokus på etterlevelse av hvitvaskingsregelverket ved tilsyn i år. Under tilsyn med Fana Sparebank Eiendom ble det avdekket mangler i forhold til etterlevelsen av regelverket.

Finanstilsynet varslet først om et overtredelsesgebyr på 400.000 kroner til virksomheten, denne er nå redusert til 350.000 kroner i forbindelse med vedtaket i saken.

«Det stedlige tilsynet har avdekket en rekke brudd på foretakets plikter etter hvitvaskingsregelverket, herunder brudd knyttet til risikovurdering, rutiner, internkontroll, og gjennomføring av kundetiltak i enkeltsaker. Overtredelsene har skjedd på områder hvor overtredelsesgebyr kan ilegges, jf. § 49», skriver Finanstilsynet i sitt vedtaksbrev.

Ifølge brevet fra Finanstilsynet vurderer tilsynet overtredelsene som grove, men at det er positivt at tiltak for å rette opp etterlevelsen alledere var satt i verk da varselet om vedtak kom. Tilsynet konkluderte likevel med at tiltakene som ble gjort ikke var gode nok, og at Fana Sparebank Eiendom fortsatt ikke etterlevde regelverket fullt ut på tilsynstidspunktet.

«Dette gjelder gjennomføring av kundetiltak, vurderinger av risiko knyttet til kunde/oppdrag/transaksjon, samt foretakets kontroll med etterlevelse av regelverket», skriver tilsynet.

I tillegg trekker tilsynet frem at overtredelsene mot bestemmelsene om opplæring av og kontroll med ansatte som er involvert i hvitvaskingsarbeidet opprinnelig var grove, men at innførte tiltak og opplæring gjør at de ikke lenger ser på disse overtredelsene som grove.

Selve vedtaket lyder slik:
«Fana Sparebank Eiendomsmegling AS ilegges et overtredelsesgebyr på 350 000 kroner for overtredelse av §§ 7, 8, 12, 13, 18, 25 og 35 i lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, jf. § 49, jf. § 50.»

Fana Sparebank Eiendom har tre uker på seg til å komme med innvendinger mot kravet.

Restrukturering av gjeld i form av omstartslån er en tikkende bombe mener BN Bank

Finanstilsynet: – Vi forholder oss til den nye forskriften

Finanstilsynet vurderer å gi DNB gebyr for overtredelser av hvitvaskingsloven 

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch