FinansWatch

Regulering

Finansforbundet utreder 6-timersdagen

– En viktig grunn til at vi nå setter søkelyset på 6-timersdagen, er at finansnæringen er veldig godt egnet til å prøve ut nettopp kortere arbeidstid, sier konserntillitsvalgt Tore Müller Andresen i Finansforbundet DNB.

Håp om økonomisk oppsving i 2021

Statsminister Erna Solberg (H) tror norsk økonomi kan komme sterkt tilbake når effekten av vaksinasjon slår inn. Tømming av bankinnskudd er en av effektene statministeren tror vil komme.

Slik finansieres Norsk Naturskadepool

– Norsk Naturskadepool utligner alle skader mellom selskapene fordelt på markedsandel i poolen, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

Idar Kreutzer ønsker seg to ting av regjeringen

Endringer i rammebetingelser i takt med digitaliseringen og betydningen av digital ID er de to tingene Idar Kreutzer i Finans Norge trakk frem for statsministeren og digitaliseringsministeren i et nettmøte om digitalisering under koronapandemien.

Innlegg: EUs bankpakke må tilpasses bankenes størrelse

Fagsjef i Finans Norge, Katrine Olsen, mener at det er viktig at de minste bankene unngår urettferdig høye kostnader med etterlevelse av regulatoriske krav. Hun mener derfor bankpakken er viktig for å gjøre regelverket mer proporsjonalt og sikre like konkurransevilkår.

Dette kjennetegnet finansbransjen i 2020

Bratte opp- og nedturer, tapsavsetninger, fusjoner, nedlagte filialer og fjerning av minibanker ble hett stoff i 2020. I tillegg har nye EU-direktiver fortsatt å endre bransjen og de som jobber i den.

Krf-politiker berømmer Sparebanken Østs «junioruke»

Sparebanken Øst tilbyr «junioruke» til småbarnsforeldre, altså én ekstra ferieuke til alle ansatte med barn i 2-9 årsalderen. Tidligere konstituert barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse (KrF) berømmer tiltaket.

finanswatch no desktop trial banner.jpg

Siste Nytt

Stillinger

Se flere

Se flere