FinansWatch

Regulering

Finanstilsynet foreslår ny utlånsforskrift

Finanstilsynet foreslår at maksimalgrensen for låntakerens samlede gjeld reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt ved nye lån. «Høy gjeldsgrad i husholdningene utgjør en betydelig risiko for finansiell ustabilitet», skriver Finanstilsynet i sin anbefaling om strengere regler.

EU vil at alle europeere skal ha egen BankID

EU presenterer en ny digital finansstrategi torsdag. Det inneholder en lang rekke forslag som skal gjøre det enklere å drive med finansielle tjenester på tvers av landgrenser. En dgital ID for alle EU-borgere, utvidelse av PSD2-direktivet og at en godkjent lisens for finansiell virksomhet i et land skal gjelde i alle.