FinansWatch

Regulering

Finanstilsynet retter kritikk mot Sparebanken Møres IT-sikkerhet

Finanstilsynets gjennomgang av IKT-sikkerheten hos Sparebanken Møre avdekker at banken på flere områder ikke har god nok sikkerhet. – Vi jobber kontinuerlig med IKT, og tar kommentarene og anbefalingene til etterretning, sier Tone Skotheim Gjerdsbakk, kommunikasjonssjef i Sparebanken Møre, til FinansWatch.