FinansWatch

Regulering

Finans Norge skal utvikle en kompetanseportal for sine ansatte

Rekruttering 2021: Sandra Jennison, HR-rådgiver i Finans Norge, sier at organisasjonen skal være bemannet med riktig og oppdatert kompetanse for at de kan utføre jobben sin best mulig måte. Derfor er de i ferd med å utvikle en kompetanseportal for sine ansatte slik at de lettere kan finne tilpassede tilbud.

Det nærmer seg politisk enighet om EUs taksonomi

Taksonomiforslaget fra EU er endret etter bred kritikk om blant annet energimerking av bygninger. – Det er positivt for norsk finansbransje at flere norske bygninger vil kunne klassifiseres som grønne. Kriteriene som lå i det forrige utkastet var meget uheldige fra et norsk perspektiv, fordi få norske bygninger når opp til taksonomikravet om et energimerke A, sier Line Asker, direktør i The Governance Group, til FinansWatch.

Innlegg: En ode til taksonomien

EUs taksonomi er et imponerende godt forsøk på å skape en definisjon av bærekraft. Det er lenken mellom forskning og klimamålene som er taksonomiens anker og gjør klassifiseringssystemet genialt.

Innlegg: Finanstilsynet spår ikke boligkrakk

Finanstilsynet peker på at den høye husholdningsgjelden og de høye boligprisene utgjør en betydelig risiko for stabiliteten i det norske finansielle systemet. Tilsynsdirektør Morten Baltzersen avviser derimot at Tilsynet har spådd et krakk.

Siste Nytt