FinansWatch

Regulering

Et hundretalls fond kan stå i fare for Brexit-avvikling

Fond basert i Storbritannia kan risikere å bli avviklet i Norge ved nyttår dersom forvalteren ikke oppdaterer sine tillatelser i Norge. Nøyaktig hvor mange av de 400 britiske fondene som markedsføres i Norge som står i faresonen er vanskelig å si sikkert.

Konkurransetilsynet irettesetter Sbanken

Sbanken ønsker ikke å bli en del av priskonkurransen rettet mot kunder med lav belåningsgrad, og har derfor endret strategien. Det får tilsynet til å reagere.

Finanstilsynet gir PwC hard kritikk

Ifølge en ny rapport fra Finanstilsynet har PwC begått en rekke brudd på revisorloven i revisjonen av regnskapet til Bank Norwegian i 2017.

Innlegg: Når folk finansierer fremtiden

Investeringsstolt. Ordet dukket opp for et par år siden når jeg reflekterte over kjøttskam, flyskam og bilskam. Siden vår aller største påvirkningsmulighet ligger i våre pensjons- og sparepenger overrasker det meg da, som nå, at vi enda ikke har hørt om investeringsskam. Heldigvis.