FinansWatch

Regulering

Gjelden i Norge øker

Gjelden til husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner i Norge var 6.846 milliarder kroner i juni. Veksten i gjeld økte sammenlignet med måneden før.

Mener norske banker diskriminerer

Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering (OMOD) mener bankene forskjellsbehandler kunder på bakgrunn av etnisitet. Ola Honningdal Grytten, professor ved NHH, mener slik diskriminering foregår.

Endringer i CRR/CRD IV-forskriften

I juni ble forordning (EU) 2018/1620 og (EU) 2022/786 tatt inn i EØS-avtalens vedlegg IX. Nå har Finanstilsynet fastsatt endringer i CRR/CRD IV-forskriften slik at det blir gjeldene i norsk rett.

1 - 25 av 1322

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch