FinansWatch

Median pensjonsformue på 5,6 millioner kroner

SSB har samlet tall på pensjonsmidler, og viser at det er mange som velger å ta alderspensjon tidlig.

Illustrasjonsfoto. | Foto: Colourbox

SSB har sett på tall fra personer født 1956. Der vises det at nesten en av tre personer mottar alderspensjon i det første året de kunne motta alderspensjon i et helt inntektsår, som var i 2019.

Totalt viser tall fra SSB at median for pensjonsformue for personer født i 1956 var på 5.641.498 kroner. Men det er store forskjeller.

Medianen for personer med offentlig avtalefestet pensjon er på i overkant av syv millioner kroner, mens det for personer uten yrkestilknytning er på 3,8 millioner kroner.

Om lag 27 prosent av 63-åringene var uføretrygde i løpet av 2019.

Den samlede pensjonsformuen var lavest for perosner med yrke innen renhold og hjelpearbeidere, med en gjennomsnittlig pensjonsformue på 4,4 millioner kroner. Høyest er det for ledere, med 8,3 millioner kroner.

Offentlige og private tjenestepensjoner, inklusive avtalefestet pensjon, 792.156 kroner for perosner innen renhold og hjelpearbeidere, mens for ledere lå det på 2.633.543 kroner.

Pensjonskontoregisteret har flyttet 90 milliarder pensjonskroner i 2021

Pensjonskasse får tilsynskritikk etter for sen varsling – selv om de hadde regnet feil

Tidligere ansatte saksøkte Sparebank 1 Nord-Norge – saken går for retten i februar 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch