FinansWatch

Forslag om gjennomføring av revidert tjenestepensjonsdirektiv i norsk rett

Regjeringen legger i dag fram et forslag til lovendringer for å gjennomføre det reviderte tjenestepensjonsdirektivet i norsk rett.

Stortinget | Foto: Jens Dresling

Reglene som svarer til direktivet vil i Norge gjelde for pensjonsforetak, det vil si pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak. Lovendringene som foreslås, gjelder krav til virksomhetsstyring og kontrollfunksjoner, grensekryssende virksomhet, utvidede krav til informasjon til medlemmene av pensjonsordningen og tilsyn, det melder Finanstilsynet på regjeringens hjemmesider.

I proposisjonen bes det også om samtykke fra Stortinget til godkjenning av EØS-komiteens beslutning 5. februar 2021 om å ta det reviderte tjenestepensjonsdirektivet inn i EØS-avtalen.

Proposisjonen inneholder også forslag til enkelte endringer i lovreglene om egen pensjonskonto. Forslagene har til formål å bidra til raskere samling av pensjonsmidlene på egen pensjonskonto.

Venstre maner til kamp om aksjerabatt-ordningen

ESA godkjenner gjeninnføring av lånegarantiordningen i forbindelse med pandemien

Kryptobørs-sjef: – Diskusjonen rundt krypto og blokkjede har løftet seg betraktelig  

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch