FinansWatch

Finans Norge lanserer bransjenorm for EPK-informasjon

Innføringen av Egen pensjonskasse bringer forpliktelser om informasjon til pensjonsmottakerne fra arbeidsgiver. Nå tar Finans Norge grep for å sørge for likeverdig informasjon til alle.

Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikrings- og pensjonsavdelingen i Finans Norge. | Foto: Finans Norge

Egen pensjonskasse (EPK) blir for alvor innført og tilgjengelig for 1,5 millioner nordmenn på mandag 1. februar. Inkludert i ordningen er informasjonsforpliktelser, som betyr at arbeidsgiver må gi sine arbeidstakere informasjon om ordningen og mulighetene i den.

For næringslivet vil pensjonsleverandørene være et naturlig sted å henvende seg for å gi denne informasjonen på riktig vis. Finan Norge har derfor utarbeidet en bransjenorm for å sikre at bransjen legger seg på lik linje i informasjonsarbeidet.

– Med denne bransjenormen etablerer vi en felles praksis for informasjonen som pensjonsleverandørene gir, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikrings- og pensjonsavdelingen i Finans Norge i en pressemelding.

Normen omfatter begge leddene i informasjonskjeden; både fra pensjonsselskap til arbeidsgiver og fra pensjonsselskap/arbeidsgiver til arbeidstaker.

– Målsettingen med en slik regulering er å sikre at alle kundene får tilstrekkelig, rettidig og nøytral informasjon om de konsekvenser som innføringen av egen pensjonskonto medfører. Dette vil gjøre det mulig for kundene å foreta informerte valg, sier Kierulf Prytz.

Bransjenormen trer i kraft 1. februar, samtidig med at alle får tilgang til EPK.

Hege Yli Melhus Ask er nytt styremedlem i Kron

Finansministeren: – Det er viktig at pensjonsleverandørene er åpne om priser og investeringsalternativer

Uenighet rundt hvor regningen for pensjon fra første krone skal sendes 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste Nytt