FinansWatch

Arbeidsgruppe har sett på ulike alternativer for mulig opptjening av pensjon fra første krone

– Pensjon fra første krone og første dag er viktige spørsmål for mange arbeidstakere og for partene i arbeidslivet, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Finansdepartementet har torsdag mottatt en utredning om sparing fra første krone i innskuddspensjonsordninger, opplyses det i en melding.

Arbeidsgruppen har også sett på om ansatte under 20 år og ansatte som arbeider i under 20 prosent stilling, skal ha rett på medlemskap i alle typer tjenestepensjonsordninger.

– Pensjon fra første krone og første dag er viktige spørsmål for mange arbeidstakere og for partene i arbeidslivet. Det er bra at vi nå har fått utredet ulike alternativer for en mulig opptjening av pensjon fra første krone og kartlagt kostnadene for de ulike elementene. Vi har nå et godt faktagrunnlag å jobbe videre med, sier finansminister Jan Tore Sanner (H), i en melding.

Både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden har vært representert i arbeidsgruppen, og det har vært ulike synspunkter i arbeidsgruppen på de spørsmålene den har behandlet. 

Arbeidsgruppen har derfor ikke kommet med noen felles tilrådning, men har utredet konsekvensene av ulike mulige endringer, opplyses det.

For sparing fra første krone har arbeidsgruppen blant annet utredet et kostnadsnøytralt alternativ til dagens minstekrav til innskudd etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, som er 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G.

Et tilnærmet kostnadsnøytralt alternativ vil ifølge arbeidsgruppen være et minstekrav til innskudd på 1,6 prosent av all lønn opp til 12 G. Arbeidsgruppen har også utredet konsekvensene av et krav om pensjon fra første krone med en sparesats på 2 prosent, og den har beskrevet løsninger som ligger mellom 1,6 og 2 prosent.

Arbeidsgruppen har videre utredet konsekvensene av å redusere eller fjerne gjeldende minstekrav til alder og stillingsbrøk, eller å erstatte disse grensene med et minstekrav til lønn.

Finansdepartementet vil nå sende arbeidsgruppens rapport på høring. Høringsfristen er satt til 19. mars 2021.

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch